Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL HUKUK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Değişim Yönetimi ve Liderlik, Sağlık Turizmi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal düzen kuralları,Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği,Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk,Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.,Kanunlaştırma hareketleri,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı,Özel hukuk bölümleri,Kamu hukuku bölümleri,Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması,Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler,Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler,Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması,Hakların korunması ve dava hakkı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini değerlendirir. 1, 10, 12, 2 A
2. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar. 1, 2 A
3. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar. 1, 10, 19, 2 A
4. Farklı toplumsal/siyasi oluşumlardaki kanunlaştırma hareketlerini yorumlar. 1, 14, 2 A
5. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında değerlendirir. 1, 12, 18, 2 A
6. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuki kavramlarla tanımlar. 1, 12, 18, 2 A
7. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar. 1, 12, 18, 2 A
8. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini yorumlar. 1, 10, 2, 3 A
9. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü tartışır. 1, 12, 18, 2 A
10. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar. 1, 12, 18, 2, 3 A
11. Hakkın kazanılmasının ve kaybının şartlarını belirler. 1, 12, 18, 2 A
12. Hakkın korunmasının yollarını yorumlar. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal düzen kuralları İlgili konunun ders kitabından çalışılması
2 Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği İlgili konunun ders kitabından çalışılması
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet İlgili konunun ders kitabından çalışılması
4 Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk İlgili konunun ders kitabından çalışılması
5 Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler. İlgili konunun ders kitabından çalışılması
6 Kanunlaştırma hareketleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması
7 Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı İlgili konunun ders kitabından çalışılması
8 Özel hukuk bölümleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması
9 Kamu hukuku bölümleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması
10 Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması İlgili konunun ders kitabından çalışılması
11 Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler İlgili konunun ders kitabından çalışılması
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler İlgili konunun ders kitabından çalışılması
13 Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması İlgili konunun ders kitabından çalışılması
14 Hakların korunması ve dava hakkı İlgili konunun ders kitabından çalışılması
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Prof.Dr. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu