Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sosyal hizmet alanlarında sıklıkla kullanılan kuram ve yaklaşımların neler olduğu öğrenmek ve bunların sosyal hizmet uygulamasında kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmeti anlamak, Sosyal hizmette kuram ve yaklaşımların önemi, Sosyal hizmet uygulamalarında yararlanılan kuram ve yaklaşımlara genel bakış,Sistem Kuramı ve Ekolojik Yaklaşım,Psikodinamik yaklaşımlar (Freudyen psikanaliz, Psikanalitik psikoterapi, Ego psikolojisi, Psikososyal tedavi, Nesne ilişkileri kuramı, Kendilik psikolojisi, Kişilik kuramı, Modern psikanalitik kuram),Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar, Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi,Krize Müdahale ve Görev Odaklı Yaklaşım,Güçlendirme Yaklaşımı, Feminist Perspektif,Çözüm Odaklı Yaklaşım,Hümanist Yaklaşım: Birey Merkezli Yaklaşım,Hümanist Yaklaşım: Transaksiyonel Analiz,Varoluş Felsefeleri ve Sosyal Hizmet, Geştalt Terapi,Ayrımcı ve Baskıcı Olmayan Yaklaşımlar: Baskı Karşıtı Uygulama, Feminist Kuram,Sosyal ve Toplumsal Kalkınma Kuramları,Radikal ve Marksist Yaklaşım,Postmodern Kuram: Öyküsel Terapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyal hizmet uygulamalarında yararlanılan kuram ve yaklaşımları öğrenir. 1, 2, 3 A
2) Birey, aile, grup, örgüt, topluluk ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ders kapsamında öğrendikleri kuram ve yaklaşımları nasıl bütünleştirebileceklerini ve kullanabileceklerini kavrar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmeti anlamak, Sosyal hizmette kuram ve yaklaşımların önemi, Sosyal hizmet uygulamalarında yararlanılan kuram ve yaklaşımlara genel bakış Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2 Sistem Kuramı ve Ekolojik Yaklaşım Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3 Psikodinamik yaklaşımlar (Freudyen psikanaliz, Psikanalitik psikoterapi, Ego psikolojisi, Psikososyal tedavi, Nesne ilişkileri kuramı, Kendilik psikolojisi, Kişilik kuramı, Modern psikanalitik kuram) Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4 Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar, Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5 Krize Müdahale ve Görev Odaklı Yaklaşım Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6 Güçlendirme Yaklaşımı, Feminist Perspektif Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7 Çözüm Odaklı Yaklaşım Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8 Hümanist Yaklaşım: Birey Merkezli Yaklaşım Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9 Hümanist Yaklaşım: Transaksiyonel Analiz Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10 Varoluş Felsefeleri ve Sosyal Hizmet, Geştalt Terapi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11 Ayrımcı ve Baskıcı Olmayan Yaklaşımlar: Baskı Karşıtı Uygulama, Feminist Kuram Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12 Sosyal ve Toplumsal Kalkınma Kuramları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13 Radikal ve Marksist Yaklaşım Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14 Postmodern Kuram: Öyküsel Terapi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
Kaynaklar
Ders sorumlusu tarafından verilecektir.
Payne, M. (1997). Modern Social Work Theory. Second Ed. McMillan Press Ltd. Great Britain. Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri: Uygulama için bir giriş. (Abdullah Karatay, Çev. Ed.) Ankara: Nika Yayınları. Adams, R., Dominelli, L. ve Payne, M. (2015). Sosyal Hizmet: Temel alanlar ve eleştirel yaklaşımlar. (Tarık Tuncay, Çev. Ed.) Ankara: Nika Yayınları. Köroğlu, E. (2007). Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi. İstanbul: Hekimler Yayın Birliği. Daş, C. (2012). Geştalt Terapi. İstanbul: Hekimler Yayın Birliği. Beck, J.S. (2014). Bilişsel Davranışçı Terapi. (Muzaffer Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Polat Uluocak, G. (2011). Görev Odaklı Yaklaşım: Sosyal Hizmet için Bir Uygulama Modeli. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 22(1): 133-146. Turan, N. ve Duman N. (2009). Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı ve Sosyal Hizmette Kullanımı. Ankara: Maya Akademi Yayınevi. Tuncay, T. ve İl, S. (2006). "Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 59-71. Mavili Aktaş, A. (2003). Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi. Kriz Dergisi, 11 (3): 37-44. Şahin, F. (2001). Sosyal Hizmette Güçler Perspektifi ve Çözüm Odaklı Mülakat. Aile ve Toplum Dergisi. 4(1).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 4 56
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu