Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanın gelişim dönemlerini (bebeklik, çocukluk ve ergenlik) ekolojik kuramla anlamak ve yorumlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İnsan davranışı ve sosyal çevre kavramlarının tanımı, kullanımı, gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi ,İnsan gelişimi ve gelişim görevleri kavramlarının açıklanması ,İnsan gelişimini konu alan video izletilmesi ,Gelişimde temel kuramlar ,Doğum öncesi dönemde gelişim, doğum öncesi ve hamilelik süresince bebeği ve anneyi olumsuz etkileyebilecek olaylar,Bebeklik döneminde gelişim ,Erken çocukluk döneminde gelişim ,Erken çocukluk döneminde gelişiminde riskler,Orta çocukluk döneminde gelişim,Orta çocukluk döneminde gelişimi ve gelişimde riskler,Çocuk gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi ,Ergenlik döneminde gelişim,Ergenlik döneminde gelişim ve gelişimde riskler,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İnsan gelişimine dair genel bilgilere sahip olabilecektir. 1, 2, 21, 3 A
2.Gelişim dönemlerini öğrenebilecektir. 1, 2, 21, 3 A
1.1. İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu kavrar. 1, 2, 21, 3 A
1.2. Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görür ve ilişkilendirir. 1, 2, 21, 3 A
2.1. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerini ve bu dönemlerdeki gelişim görevlerini tanımlar. 1, 2, 21, 3 A
2.2. Gelişimsel gereksinmeler, risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bilgileri edinir. 1, 2, 21, 3 A
2.3. Gelişim dönemlerini, sosyal hizmet uygulaması için kuramsal bir temel oluşturmak için kavrar. 1, 2, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnsan davranışı ve sosyal çevre kavramlarının tanımı, kullanımı, gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2 İnsan gelişimi ve gelişim görevleri kavramlarının açıklanması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3 İnsan gelişimini konu alan video izletilmesi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4 Gelişimde temel kuramlar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5 Doğum öncesi dönemde gelişim, doğum öncesi ve hamilelik süresince bebeği ve anneyi olumsuz etkileyebilecek olaylar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6 Bebeklik döneminde gelişim Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7 Erken çocukluk döneminde gelişim Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8 Erken çocukluk döneminde gelişiminde riskler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9 Orta çocukluk döneminde gelişim Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10 Orta çocukluk döneminde gelişimi ve gelişimde riskler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11 Çocuk gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12 Ergenlik döneminde gelişim Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13 Ergenlik döneminde gelişim ve gelişimde riskler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Ders sorumlusu tarafından verilecektir.
1.Charles Zastrow-Karen K. Krist Ashman (2014). İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-1-Bebeklik-Çocukluk- Ergenlik. Ankara: Nika Yayınları. 2.Yavuzer, Haluk (2015). Gençleri Anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi. 3.Ataman, A. (Ed.) (2003). Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 4.Bayhan, P., Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayıncılık, İstanbul. 5.Santrock, John W. (2011). Yüksel, G. (Çev. Ed.) Yaşam Boyu Gelişim-Life Span Development. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.,İstanbul. 6.Berk, L. (2014). Işıkoğlu Erdoğan N. (Çev. Ed.) Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. Nobel Yayıncılık, Ankara. 7.Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. 5. Basım İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994. 8.Gander, Mary. Harry W. Gardiner. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayına Hazırlayan: Onur, Bekir. 1. Basım. Ankara: İmge Kitabevi, 1993. 9.Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. 2. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999. 10.Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi. Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık Ltd. Şti, 1987. 11.Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992. 12.Yörükoğlu, Atalay. Gençlik Çağı. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1990. 13.Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuğun Kişilik Gelişimi, Yetiştirilmesi ve Ruhsal Sorunları, İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1997.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu