Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda MEYDAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet konusunu tüm boyutları ile öğrenmek ve sosyal hizmet uygulamaları ile ilişkilendirerek tartışmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse ilişkin beklentilerin konuşulması. Toplumsal cinsiyet literatüründe temel kavramları tanımak. Cinsiyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ilişkileri, erkek egemenliği/ ataerki, cinsel –cinsiyet temelinde ayrımcılık, aile ve evlilik, feminizm, heteroseksüellik ve eşcinsellik, kadın emeği, cinsiyete dayalı toplumsal işbölümü, namus, kadın cinselliği ve erkek şiddeti, özel-kamusal olan, eril tahakküm, hegemonik erkeklik.,Toplumsal cinsiyeti açıklayan kuram ve yaklaşımların tartışılması,Dünya’da ve Türkiye’de kadın hareketinin tarihsel gelişimi,Dünyada ve Türkiye’de kadın politikaları. Ulusal ve uluslararası kadın hakları sözleşmeleri,Feminizm ve feminist teoriler,Feminist araştırma yöntemi,Erkeklik ve hegemonik erkeklik tartışmaları: Erkekliğin çocuk, çalışan/işçi, eş ve baba rollerinde farklılaşan özellikleri,Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti açıklayan kuram ve yaklaşımlar, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet,LGBTİ bireyler ve cinsel kimliğin inşası, Queer kuramının ele alınması, sosyal hizmette baskı karşıtı uygulama,Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma),Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Toplumsal cinsiyet ve rollerine ilişkin temel kavramları tartışabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
2.Dünya’da ve Türkiye’de kadın politikalarına ilişkin genel bilgilere sahip olabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
3.Feminist kuramları öğrenebilecektir. 1, 18, 3, 7 A
4.Eleştirel erkeklik çalışmaları ve Queer kurama ilişkin bilgi sahibi olabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
5.Toplumsal cinsiyet temelli şiddet sorunsalına ilişkin kavrayış kazanabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
6.Mikro-mezzo-makro düzeylerde feminist sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
7.Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eleştirel perspektif kazanabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse ilişkin beklentilerin konuşulması. Toplumsal cinsiyet literatüründe temel kavramları tanımak. Cinsiyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ilişkileri, erkek egemenliği/ ataerki, cinsel –cinsiyet temelinde ayrımcılık, aile ve evlilik, feminizm, heteroseksüellik ve eşcinsellik, kadın emeği, cinsiyete dayalı toplumsal işbölümü, namus, kadın cinselliği ve erkek şiddeti, özel-kamusal olan, eril tahakküm, hegemonik erkeklik. Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2 Toplumsal cinsiyeti açıklayan kuram ve yaklaşımların tartışılması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3 Dünya’da ve Türkiye’de kadın hareketinin tarihsel gelişimi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4 Dünyada ve Türkiye’de kadın politikaları. Ulusal ve uluslararası kadın hakları sözleşmeleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5 Feminizm ve feminist teoriler Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6 Feminist araştırma yöntemi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7 Erkeklik ve hegemonik erkeklik tartışmaları: Erkekliğin çocuk, çalışan/işçi, eş ve baba rollerinde farklılaşan özellikleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8 Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti açıklayan kuram ve yaklaşımlar, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9 LGBTİ bireyler ve cinsel kimliğin inşası, Queer kuramının ele alınması, sosyal hizmette baskı karşıtı uygulama Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10 Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma) Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11 Öğrenci Sunumları Sunum konusu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12 Öğrenci Sunumları Sunum konusu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13 Öğrenci Sunumları Sunum konusu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14 Öğrenci Sunumları Sunum konusu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
Kaynaklar
Ders sorumlusu tarafından verilecektir
1.Evelyn Fox Keller (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler. (Ferit Burak Aydar, Çev.). (1. Basım). İstanbul: Metis Yayıncılık 2.Louann Brizendine (2013). Erkek Beyni. (Gül Tonak, Çev.). 3. Basım. İstanbul: Say Yayınları. 3.Aslı Davaz (2014). Eşitsiz Kız Kardeşlik: Uluslar arası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri, 1935 Kongresi ve Türk Kadın Birliği. (1. Basım). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 4.Burçe Bahadır (2014). Ölü Kadınlar Memleketi (1. Baskı). İstanbul: Ayizi Yayınları. 5.Alberto Godenzi (1992). Cinsel Şiddet: Yaşayanların, Yaşatanların Anlatımıyla. (Sultan Kurucan-Coşar ve Yakup Coşar, Çev.). (1. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 6.Tayfun Atay (2012). Çin İşi Japon İşi: Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler. (1. Baskı). İstanbul: İletişim Yayıncılık. 7.Nevin Yıldız Tahincioğlu (2011). Namusun Halleri: Utanç-Şeref/Vicdan-Temiz Ahlak. (1. Baskı). İstanbul: Postiga Yayınları. 8.Yasemin İnceoğlu ve Altan Kar (2010). Dişilik, Gzüellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni. (1. Baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 9.Pervin Erbil (2012). Kibele’den Pandora’ya Kadının Tarihsel Yenilgisi. (3. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi. 10.R. W. Connell (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. (Cem Soydemir, Çev.). (1. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 11.Josephine Donovan (2010). Feminist Teori. (Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, Çev.). (6. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları. 12.Sezer Ayan (2010). Aile ve Şiddet: aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet. (1. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi. 13.Çiğdem Akgül (2011). Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri: Devlet Ordu ve Toplumsal Cinsiyet. (1. Baskı). Ankara: Dipnot Yayınları. 14.Deniz Kandiyoti (2013). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. (4. Baskı). İstanbul: Metis Yayıncılık. 15.Melek Özlem Sezer (2012). Masallar ve Toplumsal Cinsiyet. (3. Basım). İstanbul: Evrensel Basım Yayın. 16.Songül Sallan Gül (2013). Türkiye’de Kadın Sığınmaevleri: Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar Var mı? (2. Basım). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 17.Collette Dowling (1994). Sindrella Kompleksi: Çağdaş Kadında Bağımsızlık Korkusu. (2. Basım). Ankara: Öteki Yayınevi. 18.Clarissa P. Estes (2014). Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler. (Hakan Atalay, Çev.). (10. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 19.Eva Lundgren (2012). Şiddetin Normalleştirilme Süreci. (Berna Ekal, Çev.). İstanbul: Mor Çatı Yayınları. 20.Serpil Sancar (2009). Erkeklik: İmkânsız İktidar, Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. (1. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları. 21.Terrence Real (2004). Erkekler Ağlamaz. (Zerrin Koltukçuoğlu; Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık. 22.Gönül Demez (2005). Kabadayıdan Sanal Delikanlıya Değişen Erkek İmgesi. İstanbul: Babil Yayıncılık. 23.Michael P. Ghiglieri (2002). Erkeğin Karanlık Yüzü. (Eser Gür ve Necdet Kök, Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi. 24.Diana Scully (2014). Cinsel Şiddeti Anlamak: Tutuklu Tecavüzcü Erkekler Üzerine Bir İnceleme. (Şirin Tekeli ve Laleper Aytek, Çev.). (2. Basım). İstanbul: Metis Yayınları. 25.KAOS GL (2007). Korkmadan Sev. Ayrıntı Basımevi. 26.Ali Ercivan ve Diğerleri (2006). Ne Yanlış Ne de Yalnızız! Bir Alan Araştırması: Eşcinsel ve Biseksüellerin Sorunları. İstanbul: Berdan Matbaacılık. 27.Ayşe Önal (2012). Namus Cinayetleri. İstanbul: İKÜ Yayınevi. 28.Shahrzad Mojab ve Nahla Abdo (2006). Namus Adına Şiddet: Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar. (Güneş Kömürcüler, Çev.). (1. Baskı). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 29.Hülya Durudoğan ve Diğerleri (2010). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar. (1. Baskı). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 30.Fatmagül Berktay (2014). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. (5. Basım). İstanbul: Metis Yayıncılık. 31.Pınar Selek (2010). Sürüne Sürüne Erkek Olmak. (4. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları. 32.Cordelia Fine (2011). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması: Zihnimiz, Toplum ve Nörocinsiyetçilik Nasıl Fark Yaratıyor? (Kıvanç Tanrıyar, Çev.). (1. Baskı). İstanbul: Sel Yayıncılık. 33.Gülnur Acar-Savran (2009). Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin. (2. Baskı). İstanbul: Kanat Kitap. 34.Özlem Terzi (2004). “Avrupa Birliği’nde Toplumsal Cinsiyet Politikaları”, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar, içinde Der: Fatmagül Berktay, İstanbul: Ka-der Yayınları. 35.Dominelli, Lena (2002) Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave: London 36.Sema Buz (2009). Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), 53-65. 37.Tarık Tuncay ve Sunay İl (2006). Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama: Sosyal Adalet Paradigması Temelinde Bir Özgürleştirme Pratiği. Toplum ve Sosyal Hizmet. 17 (2): 59-71.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu