Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda MEYDAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin felsefesi, değerleri, bilgi temeli, işlevleri, sosyal hizmet uzmanlarının bu işlevleri yerine getirmedeki rol ve fonksiyonlarını tanımalarını ve öğrencilerin bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse ilişkin beklentilerin belirlenmesi,Sosyal hizmet ve sosyal refaha ilişkin temel kavramların tanımlanması. Sosyal hizmetin refah sistemi içindeki yeri ve önemi,Disiplin olarak sosyal hizmet,Meslek olarak sosyal hizmet,Sosyal hizmetin temel unsurları: müracaatçı,Sosyal hizmetin temel unsurları: bilgi temeli,Sosyal hizmetin temel unsurları: beceri temeli,Sosyal hizmetin temel unsurları: değer temeli,Sosyal hizmetin temel unsurları: sosyal hizmet uzmanı, hizmet kurumu,Sosyal hizmet uygulaması, uygulama düzeyleri (birey, aile, grup, topluluk, örgüt, toplum),Sosyal hizmet uygulamasında planlı değişim süreci,Sosyal hizmet uygulaması alt uzmanlık alanları,Sosyal hizmet uygulaması alt uzmanlık alanları,Derse ilişkin genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sosyal refah kavramı içerisinde sosyal hizmetin fonksiyonunu tanımlayabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
2.Sosyal hizmet disiplininin temel unsurlarını kavrayabilecektir. 1, 18, 3, 7 A
3.Sosyal hizmetin bilgi temeli ve değer sistemini ile uygulama düzeyleri ve temel yaklaşımlarını öğrenebilecektir. 1, 18, 3, 7 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse ilişkin beklentilerin belirlenmesi
2 Sosyal hizmet ve sosyal refaha ilişkin temel kavramların tanımlanması. Sosyal hizmetin refah sistemi içindeki yeri ve önemi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3 Disiplin olarak sosyal hizmet Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4 Meslek olarak sosyal hizmet Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5 Sosyal hizmetin temel unsurları: müracaatçı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6 Sosyal hizmetin temel unsurları: bilgi temeli Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7 Sosyal hizmetin temel unsurları: beceri temeli Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8 Sosyal hizmetin temel unsurları: değer temeli Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9 Sosyal hizmetin temel unsurları: sosyal hizmet uzmanı, hizmet kurumu Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10 Sosyal hizmet uygulaması, uygulama düzeyleri (birey, aile, grup, topluluk, örgüt, toplum) Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11 Sosyal hizmet uygulamasında planlı değişim süreci Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12 Sosyal hizmet uygulaması alt uzmanlık alanları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13 Sosyal hizmet uygulaması alt uzmanlık alanları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14 Derse ilişkin genel değerlendirme
Kaynaklar
Ders sorumlusu tarafından verilecektir.
1.Charles Zastrow (2014). Sosyal Hizmete Giriş. (ed. Durdu Baran Çiftci). Ankara: Nika Yayınevi. 2.Sheafor, B. W. ve Horejsi, C. J. (2014) Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve İlkeler. (Durdu Baran Çifci, Çev. Ed.). Ankara: Nika Yayınevi. 3.Alfred Kadushin-Goldie Kadushin (2016). Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri. (Ed. Durdu Baran Çifçi). Ankara: Nika Yayınevi 4.Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri: Uygulama için bir giriş. (Abdullah Karatay, Çev. Ed.) Ankara: Nika Yayınları. 5.Adams, R., Dominelli, L. Ve Payne, M. (2015). Sosyal Hizmet: Temel alanlar ve eleştirel yaklaşımlar. (Tarık Tuncay, Çev. Ed.) Ankara: Nika Yayınları. 6.Buz, S. (2002) “Sosyal Hizmette Etik Kurallar ve Çelişkiler” Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları, H.Ü.SHYO Yayını, Ankara. 7.Cılga, İ. (2001) Türkiye’de İnsan ve Toplum Sorunları Karşısında Sosyal Hizmet, İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet, H.Ü. SHYO Yayını, Ankara. 8.Cılga İ. (2004) Bilim ve Meslek Olarak Türkiye’de Sosyal Hizmet. H.Ü.SHYO Yayın No 16 9.Çengelci E. (1996) Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi Ankara 10.Dearling, A. (1993) Social Welfare Word Book, Longman, London. 11.Garvin, C.D., Tropman, J.E, (1992) Social Work in Contemporary Society, Prentice Hall Inc., New Jersey. 12.Hepwort, D.H., Rooney, R.H., Larsen J.A. (2002) Direct Social Work Practice, Theory and Skills, Thomson Learning Inc.,USA. 13.Johnson, L.C., (1995) Social Work Practice A. Generalist Approach, Needhom Heights, Massachusets. 14.Kamerman, S.B. (1973) “Knowledge for Practice: Social Science in Social Work”, Shaping the New Social Work, Ed. Alfred J.Kahn, Columbia Uni. Press, New York. 15.Karataş, K. (1999) “Sosyal Refah: Kavramsal Boyutu Gelişimi ve Nitelikleri”, Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, H.Ü. SHYO Yayını, Ankara. 16.Kongar, E. (1972) Sosyal Çalışmaya Giriş, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 17.Kut, S. (1988) Sosyal Hizmet Mesleği Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri, Ankara. 18.National Association of Social Workers, “Social Work Profession Overview”, Encyclopedia of Social Work, 19 th Ed. NASW Press, USA. 19.Richan, W.,C. (1973) “The Social work Profession and Organized Social Welfare” Shaping The New Social Work, Ed.Alfred J.Kahn, Columbia Uni Press, New York.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu