Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hastane Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık bilimleri ile sosyal bilimlerin kuramsal ve uygulamalı çalışma alanları arasındaki ilişkiyi ve sosyal bilimlerin perspektif, kavram ve yöntemlerinin sağlık alanına uygulanması ile değişen sağlık anlayışını incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Sağlık, Hastalık ve Beden,Sağlığın Sosyal Belirleyicileri,Sağlık ve İktidar,Sağlıkta Eşitsizlik,Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık,Çalışma ve İş Sağlığı,Sağlık ve Yeni Biyoteknolojiler,Geleneksel ve Modern Tıp Yaklaşımları,Sağlık ve Hastalık Anlatıları,Sağlık ve Hastalığın Popüler Kültürdeki Temsilleri,Sağlık Politikaları,Ku¨reselleşme ve Sağlık,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Sağlık bilimleri ile sosyal bilimlerin yaklaşım, kavram ve yöntemlerini tartışır. 1, 2 A
2. Sağlık, hastalık, haklar ve eşitsizlikler kavramlarını sorgular. 1, 2 A
3. Sağlık politikalarını ve sağlık iktidar ilişkisini sorgular. 1, 2 A
4. Sağlığın kültür ve çevre ile ilişkisini ifade eder. 1, 2 A
5. Sosyal bilimlerin yöntemleri kullanılarak değişen sağlık anlayışı ve sağlığa bakış açısını ayırt eder. 1, 2 A
6. Antropoloji, sosyoloji, demografi ve sağlık ilişkisini tanır. 1, 2 A
7. Geleneksel ve modern sağlık yaklaşımlarını tartışır ve kıyaslar. 1, 2 A
8. Güncel sosyal sorunlar ile sağlık ilişkisini sorgular. 1, 2 A
9. Yeni teknolojiler ve küreselleşen dünyanın sağlık kavramını nasıl etkilediğini analiz eder. 1, 2 A
10. Sağlığın sosyal ve kültürel boyutlarını göz önünde bulundurarak farklı sağlık konularına yaklaşımı tartışır. 1, 2 A
11. Sağlık ve hastalığın toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, cinsel yönelim ve sosyal sınıf gibi analitik kategorilerle etkileşimini tartışır. 1, 2 A
12. Sağlıkta eşitsizliğin nedenlerini ve boyutlarını sorgular. 1, 2 A
13. Değişik ülke örneklerini tartışır. 1, 2 A
14. Sağlık ve hastalığın sanat ve popüler kültürdeki temsillerini ve bunların anlamlarını sorgular. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders notlarının okunması
2 Sağlık, Hastalık ve Beden Ders notlarının okunması
3 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Ders notlarının okunması
4 Sağlık ve İktidar Ders notlarının okunması
5 Sağlıkta Eşitsizlik Ders notlarının okunması
6 Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Ders notlarının okunması
7 Çalışma ve İş Sağlığı Ders notlarının okunması
8 Sağlık ve Yeni Biyoteknolojiler Ders notlarının okunması
9 Geleneksel ve Modern Tıp Yaklaşımları Ders notlarının okunması
10 Sağlık ve Hastalık Anlatıları Ders notlarının okunması
11 Sağlık ve Hastalığın Popüler Kültürdeki Temsilleri Ders notlarının okunması
12 Sağlık Politikaları Ders notlarının okunması
13 Ku¨reselleşme ve Sağlık Ders notlarının okunması
14 Genel tekrar Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Marmot, M., & Wilkinson, R. G. (Eds.). (2009). Sağlığın Sosyal Belirleyicileri. İstanbul: İnsev Yayınları. 2. Özbay, C., Terzioğlu, A., & Yasin, Y. (Eds.). (2011). Neoliberalizm ve Mahremiyet: Tu¨rkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. Istanbul: Metis Yayınevi. 3. Sanal, A. (2013). Yeni Organlar Yeni Hayatlar: Organ Nakli, Ahlak ve Ekonomi. İstanbul: Metis Yayınevi. 4. Sezgin, D. (2011). Tibbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık. İstanbul: Ayrıntı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu