Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AİLE VE YAŞAM DİNAMİĞİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selda MEYDAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile içi ilişkiler hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, ders tanıtımı ve giriş,Ailenin Tanımı ve İşlevi,Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği Değişim,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Aile Kuramları,Türk Toplumunda Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Farklı Kültürlerde Aile,Aile İçi Etkileşim,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Aile kurumuna yönelik temel kavramları ve işlevlerini tartışır. 1, 10, 2, 3 A, C
Aile kurumunu tanımlar ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar. 1, 10, 2, 3 A, C
Aile kurumunun işlevlerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A, C
Aile ile ilgili geliştirilen kuramları tartışır. 1, 10, 2, 3 A, C
Aile ile ilgili kuramları(yapısal-işlevsel kuram, sosyal çatışma kuramı, sembolik etkileşim kuramı, sosyal alışveriş kuramı, aile sistemleri kuramı, aile ekolojisi kuramı, feminist aile kuramı) açıklar. 1, 10, 2, 3 A, C
Toplumsal değişim süreci ve aile kurumunun geçirdiği değişim arasındaki etkileşimi tartışır. 1, 10, 2, 3 A, C
Ülkemiz ve farklı kültürlerin aile kurumuna bakışı ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar. 1, 10, 2, 3 A, C
Aile bireyleri arasındaki etkileşimi ifade eder. 1, 10, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders tanıtımı ve giriş Ön hazırlık yok
2 Ailenin Tanımı ve İşlevi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ailenin Tarihsel Süreç İçerisinde Geçirdiği Değişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Aile Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Türk Toplumunda Aile Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Farklı Kültürlerde Aile Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Farklı Kültürlerde Aile Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Aile İçi Etkileşim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Yorburg, B. (2002) Familiy Realities, A Global View, Pearson Education Inc., New Jersey. Boss, P.G., LaRossa, W.J., Schumm, W.R ve Steinmetz, S.K (Ed.) (1993) Sourcebook of Family Theories and Methods, A Contextual Approach. Plenum Press, New York. Ortaylı İ. (2001) Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul Sayıl, M, Yağmurlu, B. (2012). Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu