Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ3+034
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir örgütün yönetimi ile ilgili temel kavramları, fonksiyonları ve yöntemleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetime giriş,Yönetim teorileri:Klasik ve neoklasik teoriler,Yönetim teorileri:Modern teoriler,Planlama-I,Planlama-II,Örgütleme-I,Örgütleme-II,Yönlendirme,Denetleme-I,Denetleme-II,Karar verme-I,Karar verme-II,Değişim yönetimi,Etik ve sosyal sorumluluk; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Yönetim ile ilgili temel kavramları açıklar. 1, 14, 2A
2. Örgüt, yönetim ve yönetici kavramlarını tanımlar.1, 14, 2A
3. Yönetici türlerini, becerilerini ve rollerini açıklar.1, 14, 2A
4. Yönetimin zorluklarını tartışır.1, 14, 2A
5. Yönetim teorilerini ve önemini açıklar.1, 14, 2A
6. Temel yönetim fonksiyonlarını ve temel unsurlarını açıklar.1, 14, 2A
7. Yönetim fonksiyonlarında kullanılan farklı yaklaşımları açıklar.1, 14, 2A
8. Etik yönetimi ve sosyal sorumluluğu açıklar.1, 14, 2A
9. Etik ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlar.1, 14, 2A
10. Etik davranışı etkileyen faktörleri özetler.1, 14, 2A
11. Sosyal sorumluluk alanlarını tanımlar.1, 14, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetime girişKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2Yönetim teorileri:Klasik ve neoklasik teorilerKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3Yönetim teorileri:Modern teorilerKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4Planlama-IKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5Planlama-IIKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6Örgütleme-IKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7Örgütleme-IIKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8YönlendirmeKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9Denetleme-IKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10Denetleme-IIKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11Karar verme-IKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12Karar verme-IIKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13Değişim yönetimiKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14Etik ve sosyal sorumlulukKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesine ait ders notları
Tamer Koçel. İşletme Yöneticiliği, 2003. Erol Eren. Yönetim ve Organizasyon, 2003. Halil Can. Organizasyon ve Yönetim, 2002. Gülay Budak ve Gönül Budak. İşletme Yönetimi, 2004. Demet Gürüz ve Emet Gürel. Yönetim ve Organizasyon, 2006. Atilla Baransel. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 1993. Daft, R.L. The New Era of Management, 2006. Daft, R.L. Organization Theory and Design, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu