Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyaset Bilimi disiplinine bir giriş sağlamak, bir araştırma alanı olarak Siyaset Bilimini ve siyaset bilimcilerin kullandığı araştırma tekniklerini incelemek, Siyaset Bilimi'nin temel kuramları, teorileri, kavramları, yaklaşımları ve aktörlerini hakkında genel bilgi sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Siyaset biliminin temel kavramları,2. Siyasal Kuramlar,3. Siyasal İdeolojiler,4. Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,5. Demokratik Sistemler,6. Siyasi Partiler,7. Seçmen ve Seçimler,8. Menfaat Grupları ve STK'lar,9. Anayasal Sistem,10. Parlamentolar,11. Yürütme Erki ve Bürokrasiler,12. Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,13. Siyasal Kültür ve Kamuoyu,14. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Politikaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Siyaset bilimi ile ilgili kavramları tartışır. 1, 2, 3A
2. Siyaset kuramı, kavramı ve ideolojilerini değerlendirir. 1, 2, 3A
3. Devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını açıklar. 1, 2, 3A
4. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlar. 1, 2, 3A
5. Devlet-toplum ilişkilerini açıklar. 1, 2, 3A
6. Siyasal partileri ve devlet-toplum iletişim yapısını açıklar. 1, 2, 3A
7. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tartışır. 1, 2, 3A
8. Siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını açıklar. 1, 2, 3A
9. Devletin anayasal sistemini tartışır. 1, 2, 3A
10. Kamuoyu ve medyanın siyaset çıktıları üzerine etkilerini açıklar. 1, 2, 3A
11. Sağlık hizmetlerinin kullanımında Türkiye ve dünya örneklerini irdeler. 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Siyaset biliminin temel kavramlarıKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
22. Siyasal KuramlarKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
33. Siyasal İdeolojilerKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
44. Devletin Yapısı ve Rejim TürleriKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
55. Demokratik SistemlerKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
66. Siyasi PartilerKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
77. Seçmen ve SeçimlerKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
88. Menfaat Grupları ve STK'larKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
99. Anayasal SistemKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
1010. ParlamentolarKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
1111. Yürütme Erki ve BürokrasilerKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
1212. Yargı Erki ve İhtilafların ÇözümüKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
1313. Siyasal Kültür ve KamuoyuKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
1414. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık PolitikalarıKonu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
Kaynak
Andrew Heywood (2013). Politics (fourth edition). UK: Palgrave Macmillan.
Kitap ve İlave Kaynaklar: 1-) Michael Roskin et al., Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Ekim 2013. 2-) Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu