Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ3+035
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKüresel sağlık politikalarını ve sağlık sistemlerini karşılaştırmalı bir perspektif ile değerlendirmektir
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık ve sistem kavramları,2. Sağlık sistemi kavramı, amaçları ve fonksiyonları,3. Sağlık Sistemlerinde İnsan Gücü,4. Sağlık hizmetlerinde finansman boyutu ve sağlık finansmanı modelleri,5. Sağlık hizmetlerinde sunum boyutu ve sağlık hizmeti sunumu modelleri,6. Ulusal sağlık sistemlerinin sınıflandırılması,7. Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,8. Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,9. Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,10. Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,11. Türk Sağlık Sistemi,12. Karşılaştırmalı sağlık sistemi çalışmalarının kullanım alanları,13. Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık sistemlerinin entegrasyonu,14. Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Bir ülkenin sağlık sistemini analiz edebilecektir.1, 19, 2A
1.1. Sağlık sistemi kavramını ve bu sistemin farklı bileşenlerini tanımlar.1, 2A
1.2. Sağlık sektörünün genel ve mali yapılarını tanımlar.1, 2, 3A
1.3. Sağlık sektöründe hizmet arzı ve talebi yapılarını yorumlar.1, 2A
2. Farklı ülke sağlık sistemleri arasında karşılaştırma yapabilecektir.1, 21, 3A
2.1. Ulusal sağlık sistemleri modellerini ayırt eder.1, 2, 6A
2.2. Ülkelerin sağlık sistemlerini değerlendirir.1, 10, 19A
2.3. Ülkelerin sağlık sistem raporları üzerinden benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır.1, 4, 6A
3. Sağlık yönetimini ulusal ve uluslararası çerçevede değerlendirebilecektir.1, 3A
3.1. Ülkelerin sağlık politikalarını karşılaştırır ve yorumlar.11A, B
3.2. Sağlık planlamasının sağlık hizmet sunumunun kalitesi ve verimliliğine etkisini yorumlar.1, 2A
3.3. Farklı sağlık sistemlerinden yararlanarak Türkiye için model önerebilir.1, 10, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık ve sistem kavramlarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
22. Sağlık sistemi kavramı, amaçları ve fonksiyonlarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
33. Sağlık Sistemlerinde İnsan GücüKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
44. Sağlık hizmetlerinde finansman boyutu ve sağlık finansmanı modelleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
55. Sağlık hizmetlerinde sunum boyutu ve sağlık hizmeti sunumu modelleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
66. Ulusal sağlık sistemlerinin sınıflandırılmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
77. Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülke ÖrnekleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
88. Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülke ÖrnekleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
99. Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülke ÖrnekleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1010. Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemli Ülke ÖrnekleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1111. Türk Sağlık SistemiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1212. Karşılaştırmalı sağlık sistemi çalışmalarının kullanım alanlarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1313. Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık sistemlerinin entegrasyonuKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
1414. Vaka çalışmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları WHO (2000), The World health report 2000 : health systems : improving performance. ISBN 92 4 156198 X (NLM Classification: WA 540.1) ISSN 1020-3311
Bruce J. Fried, Laura M. Gaydos, World Health Systems Challenges and Perspectives Erdal Sarguthan, Comparative Health Services Khi V. Thai, Edward T. Wimberley, Sharon M. McManus, Handbook of International Health Care Systems Newsholme, A., & Kingsbury, J. A. (2013). Red Medicine: Socialized Health in Soviet Russia. Elsevier.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu