Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgi sistemlerinin hastanelerde kullanımı ve hastane otomasyon sistemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 2. Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,3. Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,4. Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemi,5. Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri,6. Dünya’da sağlık bilgi sistemleri,7. TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynakları,8. Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleri,9. Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleri,10. Tele tıp ve tele sağlık,11. Hastane otomasyonları,12. Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesi,13. Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri,14. Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci: 1, 18, 2 A, C
3.3.Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemlerini kullanır. 1, 18, 2 A, C
1. Hastane yönetiminde bilgi sisteminin işleyişini açıklayabilecektir. 1, 18, 2 A, C
1.1. Veri ve bilgi farkını ayırt eder. 1, 18, 2 A, C
1.2. Hastane bilgi sistemlerinin gelişimini açıklar. 1, 18, 2 A, C
1.3. Hastane bilgi sistemlerinin özelliklerini kavrar. 1, 18, 2 A, C
1.4. Hastane bilgi sisteminin önemini açıklar. 1, 18, 2 A, C
2. Türkiye ve Dünyada’ki Hastane bilgi sistemlerini tartışabilecektir. 1, 18, 2 A, C
2.1. Türkiye’deki hastane bilgi sistemlerini açıklar. 1, 18, 2 A, C
2.2. Dünyadaki hastane bilgi sistemleri konusunu bir başka şekilde ifade eder. 1, 18, 2 A, C
2.3. Tükiye ve Dünya bilgi sistemlerinin farklılıkları ve benzerlikleri konusunda tartışabilecektir. 1, 18, 2 A, C
2.4. Türkiye ve Dünya bilgi sistemlerinin veri kaynaklarını aktarır. 1, 18, 2 A, C
3. Hastane otomasyonunu kullanılabilecektir. 1, 18, 2 A, C
3.1. Hastane otomasyon programlarının araçlarını ve bileşenlerini çalıştırır. 1, 18, 2 A, C
3.2. Otomasyon programını temel düzeyde kullanır. 1, 19, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 2. Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları İlgili konunun kitaptan okunması
2 3. Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları İlgili konunun kitaptan okunması
3 4. Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemi İlgili konunun kitaptan okunması
4 5. Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri İlgili konunun kitaptan okunması
5 6. Dünya’da sağlık bilgi sistemleri İlgili konunun kitaptan okunması
6 7. TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynakları İlgili konunun kitaptan okunması
7 8. Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleri İlgili konunun kitaptan okunması
8 9. Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleri İlgili konunun kitaptan okunması
9 10. Tele tıp ve tele sağlık İlgili konunun kitaptan okunması
10 11. Hastane otomasyonları İlgili konunun kitaptan okunması
11 12. Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesi İlgili konunun kitaptan okunması
12 13. Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri İlgili konunun kitaptan okunması
13 14. Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri İlgili konunun kitaptan okunması
14 İlgili konunun kitaptan okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Sağlık Bilişim Sistemleri, Hasan Kürşat Güleş, Musa Özata 2. Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2000. 3. Hastane Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri, Sağlık Bakanlığı, 2008 4. Bali, R. K. (2005). Clinical knowledge management : opportunities and challenges. Hershey, PA: Idea Group Pub. 5. Bali, R. K., & Dwivedi, A. (2007). Healthcare knowledge management : issues, advances and successes. New York ;

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu