Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hasta Güvenliği, Sağlıkta Verimlilik, Hastane Yönetimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere yönetici olarak çalışacakları sağlık kurumlarında üretim yönetimi ve süreç yönetimi araç ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Üretim ve Süreç Yönetiminin Temel Kavramları ,Üretim Sistemleri,Ürün Dizaynı,Talep Tahminleri,Süreç Teorisi,Süreç Tasarım Desenleri,Visio Kullanarak Süreç Analizi ve İyileştirme,İş Akış Yönetimi,Süreç Canlandırma,Kapasite Planlaması,Üretim Planlama ve Kontrolü,Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Tedarik Zinciri Eğitimi,İş Analizleri,Prodüktivite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Üretim yönetimi ve süreç yönetiminin temel kavramlarını benimser. 1, 2, 3 A
2.Üretim ve süreç fonksiyonlarını ve üretim yöneticisinin işini tanımlayabilir 1, 2, 3 A
3.Talep tahminlerini, işyeri dizaynını ve seçimini, kapasite planlamanın önemini açıklayabilir 1, 2, 3 A
4.Malzeme ihtiyaç planlaması yapabilir ve stok kontrolü yönetebilir 1, 2, 3 A
5.Kalite ve süreç yönetimini uygulayabilir. 1, 2, 3 A
6.Performans ve verimlilik kavramlarının sağlık kurumlarındaki önemini açıklayabilir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üretim ve Süreç Yönetiminin Temel Kavramları Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
2 Üretim Sistemleri Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
3 Ürün Dizaynı Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
4 Talep Tahminleri Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
5 Süreç Teorisi Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
6 Süreç Tasarım Desenleri Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
7 Visio Kullanarak Süreç Analizi ve İyileştirme Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
8 İş Akış Yönetimi Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
9 Süreç Canlandırma Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
10 Kapasite Planlaması Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunmas
11 Üretim Planlama ve Kontrolü Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
12 Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Tedarik Zinciri Eğitimi Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
13 İş Analizleri Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
14 Prodüktivite Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
Kaynaklar
1. Seppanen, M. S., Kumar, S., Chandra, C., Process Analysis and Improvement: Tools and Techniques, McGraw-Hill, 2005. ISBN: 0072857129 Dr.Erkan Bayraktar, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Çağlayan Kitabevi, 1.Baskı
1. Havey, M., Essential Business Process Modeling, O'Reilly Media, 2005,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu