Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıklı Beslenme, Afet Kültürü
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Olağanüstü durumlarda sağlık yöneticisinin nasıl davranması gerektiğini göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Olağanüstü durumlarla ilgili temel kavramlar,Olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi,hazırlıklı olma,planlama, hastane Afet Planları,Olağanüstü durumlarda acil yanıt, triyaj, 112 acil sağlık hizmetleri,Olağanüstü durumlarda sağlığın değerlendirilmesi, hızlı değerlendirme,Olağanüstü durumlarda risk grupları,Olağanüstü durumların epidemiyolojik değerlendirilmesi,Olağanüstü durumlarda kadın sağlığı, ana-çocuk sağlığı hizmetleri ve beslenme,Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkların kontrolü,Olağanüstü durumlarda ruh sağlığı, Olağanüstü durumlara bireysel olarak hazırlıklı olma,Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, Olağanüstü durumlarda barınma,Olağanüstü durumlarda yardımların organizasyonu ve lojistik yönetimi,Olağanüstü durumlarla ilgili yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası kuruluşlar,Örnek Olayların tartışılması,Örnek olayların tartışılması,Örnek olayların tartışılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Olağanüstü durumları değerleyebilecektir. 1, 2 A
1.1. Olağanüstü durumları rapor eder. 1, 2 A
1.2. Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkları kontrolünü planlar. 1, 10, 2 A
1.3. Olağanüstü durumlarda çevre sağlığının korunmasını yönetir. 1, 2 A
2. Olağanüstü durumlarda faaliyetleri organize edebilecektir. 1, 10 A, C
2.1. Yardımları organize eder. 1, 2 A, C
2.2. Ulusal ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini düzenler. 1, 2 A
2.3. Beslenme ve barınma sorunlarını çözer. 1, 12, 2 A
3. Olağanüstü durumlar için planlama yapabilecektir. 1, 18 A
3.1. Sağlık planlaması yapar. 1, 8 A
3.2. Sağlık işgücünü denetler. 1, 2 A
3.3. Risk gruplarının sorunlarını çözer. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Olağanüstü durumlarla ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2 Olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi,hazırlıklı olma,planlama, hastane Afet Planları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3 Olağanüstü durumlarda acil yanıt, triyaj, 112 acil sağlık hizmetleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4 Olağanüstü durumlarda sağlığın değerlendirilmesi, hızlı değerlendirme Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5 Olağanüstü durumlarda risk grupları,Olağanüstü durumların epidemiyolojik değerlendirilmesi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6 Olağanüstü durumlarda kadın sağlığı, ana-çocuk sağlığı hizmetleri ve beslenme Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7 Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkların kontrolü Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8 Olağanüstü durumlarda ruh sağlığı, Olağanüstü durumlara bireysel olarak hazırlıklı olma Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9 Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, Olağanüstü durumlarda barınma Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10 Olağanüstü durumlarda yardımların organizasyonu ve lojistik yönetimi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11 Olağanüstü durumlarla ilgili yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası kuruluşlar Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12 Örnek Olayların tartışılması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13 Örnek olayların tartışılması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14 Örnek olayların tartışılması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynaklar
Ders Notları ve örnek olaylar, SARP, N. (2014), "Doğal Afetler Toplum Sağlığını Koruma, Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, ISBN:978-605133-801-9 WHO, (1999), Rapid Health Assessment Protocols for Emergencies , http://www.wpro.who.int/vietnam/publications/rapid_health_assessment_protocols.pdf
Olağandışı Durumlarda Sağlık Yönetimi El Kitabı, TTB Yayını, 2006. Nurhan Demirhan, Türkiye'de 112 İlk ve Acil Sağlık Hizmetleri ve Afetlerdeki Rolü, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu