Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK EKONOMİSİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hastane Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi Verenler Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, ekonomik kavram, ilke ve yöntemlerin sağlık sektörüne uygulanması ve sağlık ekonomisi ile ilişkili alanlar hakkında temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık ekonomisine giriş,2. Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talep ve fiyat,3. Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talep ve gelir,4. Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen diğer faktörler,5. Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetlerinde arz ve fiyat, sağlık hizmetleri arzının amacı, üretim süreci maliyeti, verimlilik, eşitlik ve hakkaniyet,6. Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetlerinde üretim maliyeti, teknoloji, kalite, verimlilik ve hizmete erişim ve kullanım kolaylığı,7. Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetleri arzında kilit aktörler, Türkiye’de İlaç Endüstrisi (MİSAFİR KONUŞMACI),8. Sağlık hizmetleri finansmanı: Amacı, önemi ve fonksiyonları, kamu ve özel kaynaklı fon sağlama yöntemleri,9. Sağlık hizmetleri finansmanı: Havuzlama ve satın alma,10.Türkiye’de geri ödeme yöntemleri,11.Sağlık harcamalarını etkileyen faktörler, Türkiye’de yıllar itibariyle sağlık harcamaları,12.Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolü: Pazar yapıları ve sağlık sektöründe geçerliliği, kamunun sektörde rol alma sebepleri ve şekilleri,13.Sağlık ekonomisi, küreselleşme ve sağlık politikası,14.Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme, sağlık ekonomisi ile etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Sağlık ekonomisinin temel kavram ve konularını açıklar. 1, 2, 3 A, C
2. Sağlık ekonomisini tanımlar. 1, 2, 3 A, C
3. Sağlık sektörünü ekonomik açıdan farklı kılan özellikleri anlatır. 1, 2, 3 A, C
4. Sağlık hizmetlerinin arz ve talebini etkileyen temel faktörleri özetler. 1, 2, 3 A, C
5. Sağlık hizmetleri üretim maliyeti, verimlilik, kalite, eşitlik ve hakkaniyet konularını özetler. 1, 2, 3 A, C
6. Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolünü özetler. 1, 14, 2, 3 A, C
7. Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirmenin amacını, önemini ve yöntemlerini özetler. 1, 2, 3 A, C
8. Sağlık ekonomisi ilke ve yöntemleri ile etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilişkisini kurar. 1, 2, 3 A, C
9. Sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili konuları ve sağlık ekonomisinin küreselleşme ve sağlık politikası ile ilişkisini özetler. 1, 2, 3 A, C
10. Sağlık hizmetlerinde finansmanın amacını ve önemini açıklar. 1, 2, 3 A, C
11. Sağlık hizmetlerinde finansman fonksiyonlarını özetler. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık ekonomisine giriş Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
2 2. Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talep ve fiyat Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
3 3. Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talep ve gelir Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
4 4. Sağlık hizmetlerinde talep: Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen diğer faktörler Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
5 5. Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetlerinde arz ve fiyat, sağlık hizmetleri arzının amacı, üretim süreci maliyeti, verimlilik, eşitlik ve hakkaniyet Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
6 6. Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetlerinde üretim maliyeti, teknoloji, kalite, verimlilik ve hizmete erişim ve kullanım kolaylığı Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
7 7. Sağlık hizmetlerinde arz: Sağlık hizmetleri arzında kilit aktörler, Türkiye’de İlaç Endüstrisi (MİSAFİR KONUŞMACI) Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
8 8. Sağlık hizmetleri finansmanı: Amacı, önemi ve fonksiyonları, kamu ve özel kaynaklı fon sağlama yöntemleri Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
9 9. Sağlık hizmetleri finansmanı: Havuzlama ve satın alma Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
10 10.Türkiye’de geri ödeme yöntemleri Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
11 11.Sağlık harcamalarını etkileyen faktörler, Türkiye’de yıllar itibariyle sağlık harcamaları Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
12 12.Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolü: Pazar yapıları ve sağlık sektöründe geçerliliği, kamunun sektörde rol alma sebepleri ve şekilleri Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
13 13.Sağlık ekonomisi, küreselleşme ve sağlık politikası Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
14 14.Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme, sağlık ekonomisi ile etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilişkisi Konuyla ilgili kitapta ki bölümünün okunması
Kaynaklar
Öğretim üyesine ait ders notları
•Guinness, L., Wiseman, V. Introduction to Health Economics, Open University Press, 2011. •Sağlık Ekonomisi. Ed. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2015. •Özgen H., Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir? Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2): 201-228, 2007. •Özgen, H., Tatar, M. Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2): 109-137, 2007. •Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012, Semih Ofset Matbaacılık, 2013. •WHO (2000). The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance. Geneva. •WHO (2010). The World Health Report 2010, Health Systems Financing. The Path to Universal Coverage. Geneva. •WHO (2016). World Health Statistics 2016, Geneva.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 15 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 56 56
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu