Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hasta Güvenliği, Sağlıkta Verimlilik, Hastane Yönetimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kalite bilincini oluşturmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmede kullanılan teknikleri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.hafta Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler,2.hafta Kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikleri,3.hafta Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramı,4.hafta Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler,5.hafta Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki rolü,6.hafta Kalite çemberleri, Deming çevrimi,7.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking),8.hafta Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering),9.hafta Sağlık Hizmetlerinde Dış kaynaktan yararlanma (Outsoursing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli,10.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler,11.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam),12.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam),13.hafta Vaka çalışması,14.hafta Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kalite ve kalite ile ilgili kavramları açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
1.1. Kalitenin türlerini ve kaliteyi etkileyen faktörleri anlatır. 1, 10, 2, 3 A, C
1.2. Kalitenin boyutlarını sınıflar. 1.3. Kalitenin gelişimini gösterir. 1, 10, 2, 3 A, C
2. Kalite gelişimini tartışabilir. 1, 10, 2, 3 A, C
2. Kalite iyileştirme faaliyetlerini örnekleyebilir. 1, 10, 2, 3 A, C
2.1. Kıyaslamayı açıklar. 1, 10, 2, 3 A, C
2.2. Kalite çemberleri ve Deming çevrimini yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, C
2.3. Süreçlerin yeniden yapılandırılmasını açıklar. 1, 10, 2, 3 A, C
3. Kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir. 1, 10, 2, 3 A, C
3. Kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir. 1, 10, 2, 3 A, C
3.2. İstatistik bilgileri yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, C
3.3. Verilerin sonuçlarını tartışır. 1, 10, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.hafta Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
2 2.hafta Kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikleri Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
3 3.hafta Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramı Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
4 4.hafta Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
5 5.hafta Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki rolü Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
6 6.hafta Kalite çemberleri, Deming çevrimi Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
7 7.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking) Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
8 8.hafta Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering) Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
9 9.hafta Sağlık Hizmetlerinde Dış kaynaktan yararlanma (Outsoursing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
10 10.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
11 11.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam) Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
12 12.hafta Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler (Devam) Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
13 13.hafta Vaka çalışması Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
14 14.hafta Vaka çalışması Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, Örnek Olaylar
Akın Maşrap,Sağlık İşletmelerinde Kalite Huriye Çatalca, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Işıl Pekdemir, Benchmarking Kıyaslayarak Öğrenme Canan Çetin, Besim Akın, Vedat Erol, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi Dilek Ekici, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 1 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 34 34
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu