Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hastane Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir örgütün yönetimi ile ilgili temel kavramları, fonksiyonları ve yöntemleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetim bilimi ile ilgili genel bilgiler,Yönetim ve yöneticilik kavramı ve özellikleri,Yönetsel Roller ve Beceriler, Liderlik teorileri,İşletmelerde etik ve sosyal sorumluluk,Klasik ve neoklasik yönetim teorileri,Modern yönetim teorileri,Modern sonrası çağdaş kavramlar,Yönetim fonksiyonları,Planlama fonksiyonu,Örgütleme fonksiyonu,Yürütme fonksiyonu,Denetleme fonksiyonu,Organizasyon ilkeleri,Yönetim biliminin güncel konuları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1.Yönetim ile ilgili temel kavramları ve yönetim teorilerini açıklar. 1, 18, 2 A
3.Yönetim teorilerinin sınıflandırılmasını yorumlar ve arasındaki farkları açıklar. 1, 18, 2 A
5.Temel yönetim fonksiyonlarını ve yönetim fonksiyonlarında kullanılan farklı yaklaşımları açıklar. 1, 18, 2 A
6.Örgütleri ekonomik, sosyal ve politik çevreleri ile ilişkilendirir. 1, 18, 2 A
2. Organizasyon kavramını ve organizasyon ilkelerini açıklar. 1, 18, 2 A
4. Yönetim teorilerinin tarihsel süreçlerini dikkate alarak bu teorileri sağlık kurumları yönetimi ile ilişkilendirir. 1, 18, 2 A
7. Modern yönetim teorilerini açıklar ve bu teoriler arasındaki farkları değerlendirir. 1, 18, 2 A
8. Çatışma yönetimi, stres yönetimi, kriz yönetimi ve değişim yönetimi konularında bilgi sahibi olur. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim bilimi ile ilgili genel bilgiler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 Yönetim ve yöneticilik kavramı ve özellikleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 Yönetsel Roller ve Beceriler, Liderlik teorileri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 İşletmelerde etik ve sosyal sorumluluk Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 Klasik ve neoklasik yönetim teorileri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 Modern yönetim teorileri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 Modern sonrası çağdaş kavramlar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 Yönetim fonksiyonları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 Planlama fonksiyonu Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 Örgütleme fonksiyonu Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 Yürütme fonksiyonu Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 Denetleme fonksiyonu Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 Organizasyon ilkeleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 Yönetim biliminin güncel konuları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Öğretim üyesine ait ders notları
M.Şerif Şimşek. Yönetim ve Organizasyon, 2015. Tamer Koçel. İşletme Yöneticiliği, 2010. Dilaver Tengilimoğlu. Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2012. Mümin Ertürk. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 2012. Halil Can. Organizasyon ve Yönetim, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu