Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İngilizce Metin Okumaları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık yöneticilerinin günlük faaliyetlerinde karşılaşacakları her türlü riskleri yönetebilme, değişimleri yorumlayabilme ve risk yönetimi modellerini karşılaştırabilme konusunda teknik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Risk ve risk yönetimi kavramı,Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisi,Risk yönetiminin aşamaları,Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar,Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü,Yatırım açısından risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde piyasa riski,Sağlık işletmelerinde temel riskler,Sağlık işletmelerinde kriz planlaması,Finansal tablo analizleri ve rasyolar,Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesi,Halka açık şirket analizleri,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, 1, 18, 2 A
1.Bir sağlık işletmesinin risk yönetim süreci analizini yapar 1, 18, 2 A
7.Risklere karşı alınacak önlemler konusunu sıralar. 1, 18, 2 A
1. Risk kavramını ve araçlarını bilir. 1, 18, 2 A
3. Sağlık işletmelerindeki risk kavramını ve önemini bilir. 1, 18, 2 A
4. Risk yönetimi kavramını ve işletme ile ilişkisini bilir. 1, 18, 2 A
5. Risk yönetiminin aşamalarını tanımlar. 1, 18, 2 A
6. Risk yönetimin aşamalarının analizini yapar. 1, 18, 2 A
8 Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurları bilir. 1, 18, 2 A
9. Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolünü tartışır 1, 18, 2 A
10 Risklere karşı proaktif davranır. 1, 18, 2 A
11 Sağlık işletmelerindeki risk yönetimini tanımlar. 1, 18, 2 A
12. Sağlık işletmelerindeki kriz planlamasını yapar. 1, 18, 2 A
13. Risk ölçüm tekniklerini sıralar. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Risk ve risk yönetimi kavramı Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 Risk yönetiminin aşamaları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 Yatırım açısından risk yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 Sağlık işletmelerinde risk yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 Sağlık işletmelerinde piyasa riski Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 Sağlık işletmelerinde temel riskler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 Sağlık işletmelerinde kriz planlaması Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 Finansal tablo analizleri ve rasyolar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 Halka açık şirket analizleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamaları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Ders notları ve power point sunumları
Öğretim üyesi tarafından hazırlanan materyaller

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu