Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE YAZIM II 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hasta Güvenliği, Uluslararası Pazarlama, Sağlıkta Verimlilik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık Yönetimi ile ilgili mesleki İngilizcenin temel kavramlarını ele almak, bu alanda öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek, yazma ve konuşma becerilerine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Introduction,2. Healthcare Marketing Management,3. Healthcare Marketing Management,4. Organizational Behavior and Communication,5. Organizational Behavior and Communication,6. Statistics,7. Statistics,8. Epidemiology,9. Epidemiology,10. Social Sciences for Health,11. Social Sciences for Health,12. Relevant article reading and discussion,13. Relevant article reading and discussion,14. Overview of the semester; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Sağlık yönetimi ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilecektir. 1, 2 A
1.1. Sağlık yönetiminin tüm alanlarında kullanılan İngilizce terimleri tanır. 1, 2 A
1.2. Sağlık yönetimi alanında kullanılan temel kavramları tanır. 1, 2 A
1.3. Sağlık yönetimi ile ilgili İngilizce terminolojiyi çalışma hayatında ve akademik çalışmalarda kullanır. 1, 2 A
2. Sağlık yönetimi alanında İngilizce literatürü takip edebilecektir. 1, 2 A
2.1. İngilizce yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 2 A
2.2. Kendini alanında İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade edebilir. 1, 2 A
2.3. Sağlık yönetimi alanındaki trendleri İngilizce olarak değerlendirir. 1, 2 A
3. Sağlık yönetimi alanında sektördeki paydaşlarla İngilizce iletişim kurabilecektir. 1, 2 A, B, C
3.1. Sağlık yönetimi alanındaki İngilizce kavramları iş hayatına uyarlar. 1, 2 A, C
3.2. Sağlık yönetimi alanındaki başarı, deneyim ve sorunları ilgili sektörlerle İngilizce olarak tartışır. 1, 2 A
3.3. Sağlık yönetimi alanında uluslararası toplantılarda kendini İngilizce olarak ifade eder. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Introduction İlgili konunun ders kitabından çalışılması
2 2. Healthcare Marketing Management İlgili konunun ders kitabından çalışılması
3 3. Healthcare Marketing Management İlgili konunun ders kitabından çalışılması
4 4. Organizational Behavior and Communication İlgili konunun ders kitabından çalışılması
5 5. Organizational Behavior and Communication İlgili konunun ders kitabından çalışılması
6 6. Statistics İlgili konunun ders kitabından çalışılması
7 7. Statistics İlgili konunun ders kitabından çalışılması
8 8. Epidemiology İlgili konunun ders kitabından çalışılması
9 9. Epidemiology İlgili konunun ders kitabından çalışılması
10 10. Social Sciences for Health İlgili konunun ders kitabından çalışılması
11 11. Social Sciences for Health İlgili konunun ders kitabından çalışılması
12 12. Relevant article reading and discussion İlgili konunun ders kitabından çalışılması
13 13. Relevant article reading and discussion İlgili konunun ders kitabından çalışılması
14 14. Overview of the semester İlgili konunun ders kitabından çalışılması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Simon Sweeney. (2004). Communicating in Business: A Short Course for Business English Students, 2nd Edition (Cambridge Professional English).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu