Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALKLA İLİŞKİLER 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini ve halkla ilişkilerin rolünü değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Halkla İlişkilere Giriş,Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi,Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar,Halkla İlişkiler Teorileri/ Modelleri,Medya İlişkileri ve Sağlık Kuruluşlarında Medya İlişkileri Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya,Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Halkla İlişkilerde Reklam, Sosyal Medya ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurum İçi İletişim, Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları ,Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurumsal Reklamcılık ve Sosyal Medya, Lobicilik ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kurumsal Kimlik, İmaj ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya, Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları,Genel Tekrar ve Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Halkla ilişkiler kavramını açıklar ve halkla ilişkilere yakın kavramları açıklar. 1, 2 A
2. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitleyi sınıflandırır ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde dahili ve harici hedef kitleyi açıklar. 1, 2 A
3. Hedef kitleyi belirleme sebeplerini tartışır. 1, 2 A
4. Hedef kitleyi belirlememenin sonuçlarını yorumlar. 1, 2 A
5. Kriz yönetimini değerlendirir. 1, 2 A
6. Krizi tanımlar ve krizi meydana getiren etmenleri sınıflandırır. 1, 2 A
7. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler fonksiyonunu açıklar. 1, 2 A
8. Kriz yönetimi adımlarını sıralar. 1, 2 A
9. Halkla ilişkiler kampanyası hazırlar ve halkla ilişkiler kampanyasının aşamalarını sıralar. 1, 2 A
10. Halkla ilişkilerde kullanılan araçları sayar. 1, 2 A
11. Bilgi toplamada kullanılabilecek yöntemleri karşılaştırır. 1, 2 A
12. Halkla ilişkiler kampanyalarının önemini açıklar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkilere Giriş Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
2 Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
3 Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
4 Halkla İlişkiler Teorileri/ Modelleri Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
5 Medya İlişkileri ve Sağlık Kuruluşlarında Medya İlişkileri Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
6 Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
7 Halkla İlişkilerde Reklam, Sosyal Medya ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
8 Kurum İçi İletişim, Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
9 Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
10 Kurumsal Reklamcılık ve Sosyal Medya, Lobicilik ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
11 Kurumsal Kimlik, İmaj ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
12 Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar ve Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
13 Kriz Yönetimi, İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya, Sağlık Kurumlarındaki Uygulamaları Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
14 Genel Tekrar ve Değerlendirme Ders kitabından ilgili hafta konusunun çalışılması
Kaynaklar
Öğretim elemanına ait ders notları
Okay A. & Okay A. Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2005. Edward L. Bernays - Public Reliations Alison Theater - Public Reliations Handbook Craig E Aronoff, Otis W. Baskin - Public Relations: The Profession and the Practice Scott Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom - Effective Public Relations

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 15 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 29 29
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu