Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ UYGULAMA II 0+8 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hasta Güvenliği, Uluslararası Pazarlama, Sağlıkta Verimlilik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulamalarını yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bahar dönemi oryantasyon eğitimi,Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı,Taburculuk bölümünde uygulama,Hasta İlişkileri bölümünde uygulama,Tüp bebek bölümünde uygulama,Organ Nakli bölümünde uygulama,Arşiv bölümünde uygulama,Morg Biriminde Uygulama,Marangozhane-teknik servis bölümlerinde uygulama,Haberleşme/Yemekhane bölümlerinde uygulma,Diş Hastanesi'nde uygulama,İl Halk Sağlığı bölümünde seminer-inceleme,Darülaceze Kurumunda seminer-inceleme,Belediye Sosyal/Sağlık Hizmetlerinde seminer-inceleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 15, 16, 8 C, D
1. Uygulama yaptığı hastanenin genel olarak formal yapısını açıklayabilecektir. 15, 16, 8 C, D
2. Bu kuruluştaki yönetsel departmanları ve bunların ana faaliyet alanlarını açıklar. 15, 16, 8 C, D
3. Bu departmanların birbirleriyle ve klinik departmanlarla olan ilişkilerini açıklar. 15, 16, 8 C, D
4. Uygulama yaptığı hastanenin spesifik departmanlarının faaliyetlerini değerlendirebilecektir. 15, 16, 8 C, D
5. Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklar. 15, 16, 8 C, D
6. Uygulama yapılan iş akış şemasını çizer. 15, 16, 8 C, D
7. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecini inceleyerek, girdi-süreç-çıktı etkileşimini anlar, birimler arası fonksiyonel ilişkileri kavrar ve böylece organizasyonlara kavramsal boyutta bakma yetisi kazanır.
8. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri: 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bahar dönemi oryantasyon eğitimi İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
2 Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
3 Taburculuk bölümünde uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
4 Hasta İlişkileri bölümünde uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
5 Tüp bebek bölümünde uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
6 Organ Nakli bölümünde uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
7 Arşiv bölümünde uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
8 Morg Biriminde Uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
9 Marangozhane-teknik servis bölümlerinde uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
10 Haberleşme/Yemekhane bölümlerinde uygulma İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
11 Diş Hastanesi'nde uygulama İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
12 İl Halk Sağlığı bölümünde seminer-inceleme İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
13 Darülaceze Kurumunda seminer-inceleme İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
14 Belediye Sosyal/Sağlık Hizmetlerinde seminer-inceleme İlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
Kaynaklar
Öğretim üyeleri ve uygulama Yapılan hastane tarafından sağlanan materyaller
Uygulama yapılan kuruluşla ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlar, web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu