Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Halkla İlişkiler, Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir örgütün yönetimi ile ilgili temel kavramları, fonksiyonları ve yöntemleri değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetime giriş,Yönetim teorileri:Klasik ve neoklasik teoriler,Yönetim teorileri:Modern teoriler,Planlama-I,Planlama-II,Örgütleme-I,Örgütleme-II,Yönlendirme,Denetleme-I,Denetleme-II,Karar verme-I,Karar verme-II,Değişim yönetimi,Etik ve sosyal sorumluluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Yönetim ile ilgili temel kavramları açıklar. 1, 14, 2 A
2. Örgüt, yönetim ve yönetici kavramlarını tanımlar. 1, 14, 2 A
3. Yönetici türlerini, becerilerini ve rollerini açıklar. 1, 14, 2 A
4. Yönetimin zorluklarını tartışır. 1, 14, 2 A
5. Yönetim teorilerini ve önemini açıklar. 1, 14, 2 A
6. Temel yönetim fonksiyonlarını ve temel unsurlarını açıklar. 1, 14, 2 A
7. Yönetim fonksiyonlarında kullanılan farklı yaklaşımları açıklar. 1, 14, 2 A
8. Etik yönetimi ve sosyal sorumluluğu açıklar. 1, 14, 2 A
9. Etik ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlar. 1, 14, 2 A
10. Etik davranışı etkileyen faktörleri özetler. 1, 14, 2 A
11. Sosyal sorumluluk alanlarını tanımlar. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetime giriş Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2 Yönetim teorileri:Klasik ve neoklasik teoriler Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3 Yönetim teorileri:Modern teoriler Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4 Planlama-I Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5 Planlama-II Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6 Örgütleme-I Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7 Örgütleme-II Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8 Yönlendirme Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9 Denetleme-I Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10 Denetleme-II Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11 Karar verme-I Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12 Karar verme-II Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13 Değişim yönetimi Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14 Etik ve sosyal sorumluluk Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
Kaynaklar
Öğretim üyesine ait ders notları
Tamer Koçel. İşletme Yöneticiliği, 2003. Erol Eren. Yönetim ve Organizasyon, 2003. Halil Can. Organizasyon ve Yönetim, 2002. Gülay Budak ve Gönül Budak. İşletme Yönetimi, 2004. Demet Gürüz ve Emet Gürel. Yönetim ve Organizasyon, 2006. Atilla Baransel. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 1993. Daft, R.L. The New Era of Management, 2006. Daft, R.L. Organization Theory and Design, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu