Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROEKONOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sunum Teknikleri, Siyaset Bilimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hakan KALKAVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İktisadın temel kavramlarını, piyasaları, kamusal malları ve dışsallıkları açıklamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; 1.İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları ,2.Tercih ve Fayda ,3.Arz ve Talep ,4.Esneklikler ,5.Arz ve Talep Uygulamaları I ,6. Arz ve Talep Uygulamaları II ,7.Üretim ve Maliyetler I ,8.Üretim ve Maliyetler II ,9.Tam Rekabet Piyasaları ,10. Eksik Rekabet Piyasaları I ,11. Eksik Rekabet Piyasaları II ,12.Faktör Piyasaları ,13.Kamusal Mallar ve Dışsallıklar I ,14. Kamusal Mallar ve Dışsallıklar II ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Temel iktisadi kavramları kamusal mallar ve dışsallık konularını değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
2. Tercih, fayda, esneklik kavramlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
3. Üretim fonksiyonunu açıklar. 1, 2, 3 A, C
6. Dışsallıkların piyasa fiyatlarına etkisini özetler. 1, 2, 3 A, C
12. Arz ve talebi açıklar. 1, 2, 3 A, C
15. Üretim fonksiyonunu sorgular. 1, 2, 3 A, C
4. Faktör piyasalarını tanımlar. 1, 2, 3 A, C
5. Kamusal Mallarda fiyat oluşumunu analiz eder. 1, 2, 3 A, C
7. Piyasaları değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
8. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 1, 2, 3 A, C
9. Tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
10. Piyasa türlerini tanımlar. 1, 2, 3 A, C
11. Arz ve talebin uygulama alanlarını değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
13. Arz talep uygulamalarını değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
14. Üretim maliyetlerini hesaplar. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Konunun ders kitabından okunması
2 2.Tercih ve Fayda Konunun ders kitabından okunması
3 3.Arz ve Talep Konunun ders kitabından okunması
4 4.Esneklikler Konunun ders kitabından okunması
5 5.Arz ve Talep Uygulamaları I Konunun ders kitabından okunması
6 6. Arz ve Talep Uygulamaları II Konunun ders kitabından okunması
7 7.Üretim ve Maliyetler I Konunun ders kitabından okunması
8 8.Üretim ve Maliyetler II Konunun ders kitabından okunması
9 9.Tam Rekabet Piyasaları Konunun ders kitabından okunması
10 10. Eksik Rekabet Piyasaları I Konunun ders kitabından okunması
11 11. Eksik Rekabet Piyasaları II Konunun ders kitabından okunması
12 12.Faktör Piyasaları Konunun ders kitabından okunması
13 13.Kamusal Mallar ve Dışsallıklar I Konunun ders kitabından okunması
14 14. Kamusal Mallar ve Dışsallıklar II Konunun ders kitabından okunması
Kaynaklar
Nadir Eroğlu, Mikro Ekonomi Ders Notları
Erdal Ünsal, Mikro Ekonomi. Orhan Türkay, İktisada Giriş.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu