Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EPİDEMİYOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sivil Toplum Kültürü
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ayşe Seval PALTEKİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir yöntem bilimi olarak epidemiyolojinin temel stratejilerini ve epidemiyolojik araştırma tipleri ile kullanım alanlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Epidemiyolojiye giriş,2. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleri,3. Epidemiyolojik araştırmalar-I,4. Epidemiyolojik araştırmalar-II,5. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirme,6. Epidemiyolojide nedensellik,7. Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,8. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi,9. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyoloji,10. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimi,11. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlaması,12. Vaka çalışması,13. Vaka çalışması,14. Epidemiyolojik araştırma planlaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Epidemiyolojinin tanımını, önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışır. 1, 10, 2 A, C
2. Epidemiyolojiyi ve önemini tanır. 1, 10, 2 A, C
3. Epidemiyolojinin gelişme sürecini ve tarihçesini özetler. 1 A, C
4. Epidemiyolojinin kullanım alanlarını ve veri kaynaklarını belirler. 1, 2 A, B, C
5. Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisini ve nedensellik faktörlerini açıklar. 1, 10, 12 B, C
6. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini ve araştırma tiplerini ayırt eder. 1, 2 A, B, C
7. Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaları ve özelliklerini açıklar. 1, 2 A, B, C
8. Analitik gözlemsel araştırmaları ve özelliklerini açıklar. 1 A, B, C
9. Müdahaleli araştırmaları ve özelliklerini açıklar. 1 A, C
10. Sağlık ile ilgili çalışmalarda hangi epidemiyolojik yöntemlerin uygulanması gerektiğini ayırt eder. 1, 2, 4 A, B, C
11. Epidemiyoloji ile sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi tartışır. 1, 10, 12, 2 A, C
12. Sağlık politikası ve sağlık planlaması kavramlarını tanımlar. 1, 10, 2 A, B, C
13. Sağlık kayıtlarını ve nasıl elde edileceğini açıklar. 1, 2 A, B, C
14. Sağlık kayıtlarını kullanarak sağlık göstergelerini yorumlar. 1, 4 A, B
15. Epidemiyolojik çalışmaların sağlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesindeki önemini tartışır. 1, 10, 3 B, C
16. Farklı sağlık sorunlarının incelenmesinde epidemiyolojik yaklaşımı değerlendirir. 1, 2 A, B, C
17. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili temel kavramları ve hastalığa yönelik korunma ve kontrol yöntemlerini açıklar. 1, 2 A, B, C
18. Sürveyansı tanımlar, kullanımı ve önemini açıklar. 1, 4 A, B, C
19. Kronik hastalıkların önemini tanır, koruma ve tarama tanımlarını ve uygulamalarını açıklar. 1, 2 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Epidemiyolojiye giriş Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2 2. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3 3. Epidemiyolojik araştırmalar-I Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4 4. Epidemiyolojik araştırmalar-II Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5 5. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirme Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6 6. Epidemiyolojide nedensellik Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7 7. Kronik hastalıklar epidemiyolojisi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8 8. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9 9. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyoloji Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10 10. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11 11. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlaması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12 12. Vaka çalışması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13 13. Vaka çalışması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14 14. Epidemiyolojik araştırma planlaması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Sabahat Tezcan; Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi Turhan Akbulut, H. Hilmi Sabuncu; Epidemiyoloji. Prensip ve Uygulamalar R. Bonita, R Beaglehole, T Kjellström; Temel Epidemiyoloji

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu