Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Turizmi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi ,2.Girişimcilik Kültürü ,3.Girişimcilik ve Etik ,4.Girişimcilikte İş Modelleri ,5.İnovasyon Yönetimi ,6.Girişimcilikte Rekabet Analizi ,7.Girişimcilikte Stratejik İş Birliği ,8.Yönetim Becerileri ve Liderlik ,9.Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi ,10.Girişimciliğin Finansmanı ,11.Kurumsal Girişimcilik ,12.Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon ,13.Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik ,14.Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayabilecektir. 1, 2 A
2.Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilecektir 1, 2 A
3.İş planı ve iş modeli oluşturabilir. 1, 2 A
4.Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilir. 1, 2 A
5.Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapabilir. 1, 2 A
6.Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapabilir. 1, 2 A
7.İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 2.Girişimcilik Kültürü Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 3.Girişimcilik ve Etik Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 4.Girişimcilikte İş Modelleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 5.İnovasyon Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 6.Girişimcilikte Rekabet Analizi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 7.Girişimcilikte Stratejik İş Birliği Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 8.Yönetim Becerileri ve Liderlik Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 9.Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 10.Girişimciliğin Finansmanı Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 11.Kurumsal Girişimcilik Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 12.Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 13.Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 14.Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Prof. Dr. Kahraman Çatı, Girişimcilik ve İnavasyon Yönetimi, Nobel Yayınları,Ders Notları, Powerpoint Sunular, Derse ait okuma listesi, Önerilen okuma listesi
The Lean Startup - How Today's Entrepreneurs use Continious Innovation To Create Radically Sucessful Businesses' Eric Ries, Crown Business 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu