Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MAKROEKONOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Halkla İlişkiler, Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hakan KALKAVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye Ekonomisi genel dinamikleri ve güncel ekonomik verileri incelemek ve yorumlamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Mikro iktisat-Makro İktisat Ayrımı,Milli Gelir Muhasebesi,Vergi Teorisi ,Milli Hasılanın Belirlenmesi I ,Milli Hasılanın Belirlenmesi II ,Makro Ekonomik Denge I,Makro Ekonomik Denge II,Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar,Para ve Banka,Para Teorisi ve Politikası,Merkez Bankacılığı,Toplam Arz-Toplam Talep Analizi ve Enflasyon,Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri I,Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
7. Para teorisini kullanır, para politikalarını tartışır, para politikalarını karşılaştırır. 1, 2 A
1. Milli gelir ile ilgili temel kavramları değerlendirir. 1, 2 A
2. Milli gelir muhasebesini yorumlar. 1, 2 A
3. Milli hasılayı hesaplar. 1, 2 A
4. Makro ekonomik dengeyi açıklar. 1, 2 A
5. Para ve Banka ile ilgili konuları değerlendirebilecektir ve Merkez Bankasının kararlarını yorumlar. 1, 2 A
6. Kamu finansmanı, iktisat, finans ve diğer bilim dalları ile ilişkisini açıklar. 1, 2 A
8. Kamu hizmetlerinin niteliğini ve dışsallık ilişkisini açıklar. 1, 2 A
9. Kamu harcama türlerini ve kamu gelir çeşitlerini sıralar. 1, 2 A
10. Para ve finans piyasalarının göstergelerini tartışır. 1, 2 A
11. Sağlanan verileri yorumlar. 1, 2 A
12. Türk Ekonomisini çözümler. 1, 2 A
13. Ekonomideki finansal verilerdeki gelişmeleri gösterir. 1, 2 A
14. Güncel ekonomik verileri yorumlar. 1, 2 A
15. Türk Ekonomisinin genel dinamiklerini tartışır. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikro iktisat-Makro İktisat Ayrımı Konunun ders kitabından okunması
2 Milli Gelir Muhasebesi Konunun ders kitabından okunması
3 Vergi Teorisi Konunun ders kitabından okunması
4 Milli Hasılanın Belirlenmesi I Konunun ders kitabından okunması
5 Milli Hasılanın Belirlenmesi II Konunun ders kitabından okunması
6 Makro Ekonomik Denge I Konunun ders kitabından okunması
7 Makro Ekonomik Denge II Konunun ders kitabından okunması
8 Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar Konunun ders kitabından okunması
9 Para ve Banka Konunun ders kitabından okunması
10 Para Teorisi ve Politikası Konunun ders kitabından okunması
11 Merkez Bankacılığı Konunun ders kitabından okunması
12 Toplam Arz-Toplam Talep Analizi ve Enflasyon Konunun ders kitabından okunması
13 Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri I Konunun ders kitabından okunması
14 Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri II Konunun ders kitabından okunması
Kaynaklar
Nadir Eroğlu, Makro Ekonomi Ders Notları.
Erdal Ünsal, Makro İktisat. Güncel ekonomik veriler, bilimsel makale ve tartışma tebliğleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu