Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi, Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi, Yönetim Muhasebesi, İnovasyon Yönetimi Ve Yeni Ürün-Hizmet Geliştirme
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan kaynaklarının işleyişini ve temel fonksiyonlarını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler,İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları,İnsan Kaynakları Yönetiminde İş analizi ve iş tasarımı,İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama,İnsan kaynakları Yönetiminde Seçme ve Yerleştirme,İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme,İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme,İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret Yönetimi,Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve İş Güvenliği,İnsan Kaynakları Yönetiminde Hukuki Boyut,İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri İlişkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İnsan kaynakları yönetimini tanımlar, temel işlevlerini açıklar, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin önemini ve gerekliliğini açıklar. 1, 18, 2 A
2. İnsan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi arasındaki farklar ve benzerlikleri sıralar. 1, 18, 2 A
3. İnsan kaynakları yönetiminin faaliyetleri ve ilkelerini tanır. 1, 18, 2 A
4. İş analizi ve iş etüdü yapar. 1, 18, 2 A
5. Personel başarı değerlendirmesi ve performans değerlemesi yapar. 1, 18, 2 A
6. İnsan kaynakları ile ilişkili kurallar ve mevzuatı tanır ve sıralar. 1, 18, 2 A
7. Personelin işe oryantasyonu ile ilgili çalışmaları tasarlar. 1, 18, 2 A
8. Personelin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlar ve personel için kariyer planları önerir. 1, 18, 2 A
9. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeleri uygular. 1, 18, 2 A
10. İşe alma ve işten çıkarma, emeklilik işlemlerini yasal çerçeve içinde düzenler. 1, 18, 2 A
11. Kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplar. 1, 18, 2 A
12. Ücretleme ve ödeme süreçlerini gerçekleştirir. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 İnsan Kaynakları Yönetiminde İş analizi ve iş tasarımı Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 İnsan kaynakları Yönetiminde Seçme ve Yerleştirme Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 İnsan Kaynakları Yönetiminde Hukuki Boyut Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri İlişkileri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Ders Notu, PowerPoint sunumları
İnsan Kaynakları Yönetimi, Canan Çetin İnsan Kaynakları Yönetimi, Cavide Uyargil ve diğerleri İnsan Kaynakları Yönetimi, Zeyyat Sabuncuoğlu İnsan Kaynakları Yönetimi, Dursun Bingöl

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu