Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETİM MUHASEBESİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletmelerde yönetsel karar alma sürecinde önemli rol oynayan maliyet analizi ve yönetimi, bütçeleme, kontrol gibi yönetim muhasebesi konularını değerlendirmek ve bu alanda beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetim Muhasebesine Giriş,Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesapları,Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleri,Standart Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri,Fiyatlama,Bütçe Planlaması,10. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing,Stratejik Maliyet Yönetimi,Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analizi,Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırması,Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci: 1, 2 A
1. Yönetim muhasebesinin rolünü açıklar, temel rolünü tartışır ve yönetim muhasebesinin kullanım alanlarını açıklar. 1, 2 A
2. Nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, konularını açıklar, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarını anlatır, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularını anlatır. 1, 2 A
3. Maliyet-Hacim-Kar analizlerini yönetim kararlarında kullanır ve hastane işletmelerinin maliyet analizlerini yapar. 1, 2 A
4. İşletme yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı muhasebe sistemlerini sıralar. 1, 2 A
5. Maliyetlendirme yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 2 A
6. Hizmet veya ürün maliyetleme ve fiyatlamasını uygular. 1, 2 A
7. Maliyet-hacim-kâr analizlerini yapar. 1, 2 A
8. Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizlerini oluşturur. 1, 2 A
9. İşletme bütçelerini ve bütçe hazırlama süreçlerinin işleyişini kavrayabilecektir. 1, 2 A
10. İşletme bütçelerinin hazırlanma süreçlerini organize eder ve sürecin doğru ilerlemesini izler. 1, 2 A
11. Maliyet analizlerinde faaliyet hacmi ile ilişkileri açısından giderler ve gider fonksiyonlarını, maliyet fonksiyonlarının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri sayar. 1, 2 A
12. Faaliyetlerin bütçelere uygun yürütülmesini denetler. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Muhasebesine Giriş İlgili konunun kitaptan okunması
2 Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesapları İlgili konunun kitaptan okunması
3 Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleri İlgili konunun kitaptan okunması
4 Standart Maliyetleme İlgili konunun kitaptan okunması
5 Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme İlgili konunun kitaptan okunması
6 Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme İlgili konunun kitaptan okunması
7 Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri İlgili konunun kitaptan okunması
8 Fiyatlama İlgili konunun kitaptan okunması
9 Bütçe Planlaması İlgili konunun kitaptan okunması
10 10. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing İlgili konunun kitaptan okunması
11 Stratejik Maliyet Yönetimi İlgili konunun kitaptan okunması
12 Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analizi İlgili konunun kitaptan okunması
13 Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırması İlgili konunun kitaptan okunması
14 Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimi İlgili konunun kitaptan okunması
Kaynaklar
1. Metin Saban & Necmettin Erdoğan, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta ayınları 2. Nihat Küçüksavaş, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Kare Yayınları 3. A.Sait Sevgener & Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi 4. Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi 5. Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta ayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu