Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye'de 2003 sonrası uygulanan sağlık politikalarının gözden geçirilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; 2003 yılı öncesi Türkiye'de Sağlık Politikaları ,Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının Anatomisi ,Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Gelişmeler ve Yenilikler ,Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem: Aile Hekimliği Sistemi ,Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sunulan Sağlık Hizmetler ,İlaç ve Eczacılık Hizmetlerindeki Yenilikler ,Sağlık Bilgi Sistemi ,Sağlık İnsan İş Gücü ve Uygulanan Politikalar ,Sağlıkta Stratejik Yönetim, Performans ve Kalite ,Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ,Vaka çalışması ,Vaka çalışması ,Vaka çalışması ,Vaka çalışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Türkiye'nin sağlık sistemi ile ilgili temel kavramları özetler. 1, 2 A, C
2. Türkiye'de Sağlık Hizmeti sunumundaki temel kavramları tanımlar 1, 2 A, C
3. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Finansmanındaki temel kavramları tanımlar 1, 2 A, C
4. Türkiye'de Sağlık insangücü politikalarını açıklar 1, 2 A, C
5. Trükiye'de Sağlık Hizmeti Sunucularını açıklar 1, 2 A, C
6. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Finansmanını açıklar 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 2003 yılı öncesi Türkiye'de Sağlık Politikaları Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
2 Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının Anatomisi Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
3 Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Gelişmeler ve Yenilikler Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
4 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem: Aile Hekimliği Sistemi Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
5 Kamu ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sunulan Sağlık Hizmetler Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
6 İlaç ve Eczacılık Hizmetlerindeki Yenilikler Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
7 Sağlık Bilgi Sistemi Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
8 Sağlık İnsan İş Gücü ve Uygulanan Politikalar Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
9 Sağlıkta Stratejik Yönetim, Performans ve Kalite Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
10 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
11 Vaka çalışması Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
12 Vaka çalışması Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
13 Vaka çalışması Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
14 Vaka çalışması Konuyla ilgili Kaynakların Okunması
Kaynaklar
Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011), Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011,
"Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu 2014, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, Assessment of the Turkish health care system reforms: A stakeholder analysis, Health Policy 107 (2012) 21– 30, Atun R, Aydın S, Aran M, Gürol İ, Chakraborty S, Akdağ R: Health-care reform in Turkey: far from perfect The Lancet, Volume 383, Issue 9911, 4–10 January 2014, Pages 25-26 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62738-5"

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 1 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu