Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Turizmi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Değişimin doğasını anlatmak, kuruluşların değişime karşı yaklaşımlarını ortaya koymak, yöneticilerin ve çalışanların değişime bakışlarını incelemek ve bu konuda farklı örnekler vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Değişim Tanımı,Küresel Değişim,Niçin ve Ne Zaman Değişim,Niçin ve Ne Zaman Değişim,Değişim Stratejileri,Başarılı ve Başarısız Stratejiler,Örnek Olaylar,Çalışanlar Değişime Niçin Direnç Gösterir,Değişime Direnç,Değişime Direnci Azaltmak,Yöneticilerin Değişime Direnci,Değişim Stratejileri İçin Başarılı Örnekler,Değişim Stratejileri için Başarısız Örnekler,Örnek Olaylar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Değişimi destekler ve yönetir. 1, 18, 2 A
2.Süreklilik temelinde kurumun büyümesi ve gelişmesi için fırsatları araştırır. 1, 18, 2 A
3.Sürekli örgütsel öğrenme ve gelişmeyi destekler. 1, 18, 2 A
4.Engeller için stratejileri önceden belirler ve planlar. 1, 18, 2 A
5.Değişim faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak ihtiyacını önceden tahmin eder. 1, 18, 2 A
6.Kurumun misyon, vizyon ve stratejik planını desteklemek için çalışanlar arasında ilişkileri geliştirir. 1, 18, 2 A
7.Sağlık kurumlarında örgüt geliştirmenin temel öğelerini açıklar. 1, 18, 2 A
8.Tutum araştırması ve geri besleme konusunda kavramları açıklar. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Değişim Tanımı Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 Küresel Değişim Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 Niçin ve Ne Zaman Değişim Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 Niçin ve Ne Zaman Değişim Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 Değişim Stratejileri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 Başarılı ve Başarısız Stratejiler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 Örnek Olaylar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 Çalışanlar Değişime Niçin Direnç Gösterir Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 Değişime Direnç Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 Değişime Direnci Azaltmak Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 Yöneticilerin Değişime Direnci Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 Değişim Stratejileri İçin Başarılı Örnekler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 Değişim Stratejileri için Başarısız Örnekler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 Örnek Olaylar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point ve video gösterileri
Organizational development and Change, Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley West Pub. 2008. Değişim, Harvard Business Mess Yayınları. Organizational Change, Barbara Senior and Jocelyn Fleming, Perason Education, Third Edition, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu