Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HUKUKU 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra ALAN, Öğr.Gör. Alaaddin EGEMENOĞLU, Arş.Gör. Sinem TAŞTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık yönetiminin temel kavramlarının açıklanarak sağlığın sosyal belirleyicilerinin sağlık politikalarına etkisinin anlaşılması hedeflenmektedir. Sağlık hukuku ve etiğinin temel kavramları açıklanarak, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğunun uluslararası bildirgelere ve sağlık hukukuna uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanmasıdır. Türkiye’de Sağlık Politikalarının Reformunun Türkiye’de sağlık ve ebelik ile ilgili yasalara etkisinin açıklanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Sağlık Yönetiminin Temel Kavramları,2.Sağlığın Sosyal Belirleyicileri,3.Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri,4.Türkiye’de Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi,5.Sağlıkta Dönüşüm Programı,6.Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi İle İlgili Mevzuat,7.Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar,8.Hasta Hakları ve Gelişimi,9.Tıp Hukuku ve Temel Kavramlar,10.Sağlık Hukukuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler,11.Aydınlatılmış Onam, Hasta Özerkliği,12.Tıbbi Kayıtlar, Organ ve Doku Nakli,13.Klinik araştırma ve etik kurullar,14.Ebe-hasta ilişkisinin hukuki niteliği ve ebelerin hukuki sorumlulukları, güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; Bu dersin sonunda öğrenci; 1 A
1. Sağlık Yönetimi ile ilgili temel kavramlarını tanımlayabilecektir. 1 A
1.2. Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Sistemlerini sorgular. 1 A
1.3. Türkiye’de Sağlık Politikalarının tarihsel gelimini ve etkileyen faktörleri yorumlar. 1 A
1.4. Sağlıkta Dönüşüm Programını tartışır. 1 A
3.Sağlık hukuku ve etiği ile ebelik hizmetleri ilişkisini kavrayabilecektir. 1 A
3.1.Ebelik ile ilgili tıbbi uygulamalarda ortaya çıkması muhtemel temel hukuki ve etik ikilemlerin anlar, 1 A
3.2.Kişiliğin korunması çerçevesinde özerklik ve aydınlatılmış onam kavramlarının değerlendirir, 1 A
3.3.Sağlık hukuku ve etiği konusunda farkındalık geliştirir, 1 A
4.Dünyada ve ülkemizde uygulanan sağlık hukuku mevzuatının ebelik hizmetlerine etkilerini açıklar. 1 A
4.1.Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yapısı ve işleyişine ilişkin hukuksal alt yapıyı değerlendirebilecektir. 1 A
2. Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir. 1 A
2.1. İç ve uluslararası hukuk çerçevesi içinde sağlıkla ilgili temel düzenlemeleri anlatır, 1 A
2.2. Sağlık personelinin hukuk alanındaki sorumluluğunu açıklar, 1 A
2.3. Anayasa ve İnsan Hakları Belgelerinde yer alan sağlıkla ilgili düzenlemeleri yorumlar, 1 A
4.2. Özel ve Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarını açıklayacaktır, 1 A
4.3. Her iki kuruluşun işleyişini karşılaştıracaktır, 1 A
1.1. Sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili temel düzenlemelerini tartışır. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Sağlık Yönetiminin Temel Kavramları konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
2 2.Sağlığın Sosyal Belirleyicileri konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
3 3.Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
4 4.Türkiye’de Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
5 5.Sağlıkta Dönüşüm Programı konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
6 6.Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi İle İlgili Mevzuat konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
7 7.Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
8 8.Hasta Hakları ve Gelişimi konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
9 9.Tıp Hukuku ve Temel Kavramlar konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
10 10.Sağlık Hukukuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
11 11.Aydınlatılmış Onam, Hasta Özerkliği konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
12 12.Tıbbi Kayıtlar, Organ ve Doku Nakli konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
13 13.Klinik araştırma ve etik kurullar konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
14 14.Ebe-hasta ilişkisinin hukuki niteliği ve ebelerin hukuki sorumlulukları, güncel tartışmalar konu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
Kaynaklar
Sağlık Yönetimi, Prof.Dr.Ayşegül Kaptanoğlu, Beşir Yayınevi, Sağlık İşletmeciliği, Prof.Dr.Metin Ateş, Beta Yayınları, Sağlık Hukuku Mevzuatı (www.mevzuat.gov.tr) Konulara ilişkin powerpoint sunumlar ve makaleler Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku ve derste anlatılan konularla ilgili her türlü kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu