Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA IV 0+16 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ, Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üst ekstremite ortezlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Parmak Ortezleri Genel Değerlendirme,El-El Bileği Ortezleri Genel Değerlendirme,El-El Bileği Ortezlerinde Ölçü Alımı,El-El Bileği Ortezlerinde Modelleme ve Plastik Çekimi,Dirsek Ortezleri Genel Değerlendirme,Dirsek Ortezlerinde Ölçü Alımı, Modelleme ve Plastik Çekimi,Omuz Ortezleri Genel Değerlendirme ,Omuz Ortezlerinde Ölçü Alımı,Omuz Ortezlerinde Modelleme ve Plastik Çekimi,Gövde Ortezleri Genel Değerlendirme,Gövde Ortezlerinde Ölçü Alımı,Gövde Ortezlerinde Modelleme,Gövde Ortezlerinde Plastik Çekimi,Vaka Çalışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Parmak Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 14, 18, 3 A, B
El El Bileği Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 14, 18, 3 A, B
Dirsek Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 14, 18, 3 A, B
Omuz Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 14, 18, 3 A, B
Gövde Ortezlerini bilir ve uygular. 1, 14, 18, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Parmak Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 Kısım 21
2 El-El Bileği Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 Kısım 21
3 El-El Bileği Ortezlerinde Ölçü Alımı Kaynak 1
4 El-El Bileği Ortezlerinde Modelleme ve Plastik Çekimi Kaynak 1
5 Dirsek Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 Kısım 21
6 Dirsek Ortezlerinde Ölçü Alımı, Modelleme ve Plastik Çekimi Kaynak 1
7 Omuz Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1Kısım 21
8 Omuz Ortezlerinde Ölçü Alımı Kaynak 1
9 Omuz Ortezlerinde Modelleme ve Plastik Çekimi Kaynak 1
10 Gövde Ortezleri Genel Değerlendirme Kaynak 1 Kısım 36, Kaynak 2 Kısım 6
11 Gövde Ortezlerinde Ölçü Alımı Kaynak 1
12 Gövde Ortezlerinde Modelleme Kaynak 1
13 Gövde Ortezlerinde Plastik Çekimi Kaynak 1
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1) Bek N. Ortezler. Hipokrat Yayıncılık, Ankra, 2020. 2) Webster JB, Murphy DP, Atlas of Orthoses and Assistive Devices (5.Edition), 2019.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu