Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEKANİK I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mekaniğin temel kural ve yöntemlerinin biyolojik sistemler üzerindeki uygulamalarını ve sistemler üzerine etkilerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel mekanik kavramlar,İnsan hareketleri ve özellikleri,Lineer kinematik,Lineer kinematik ve hareket özellikleri,Angular kinematik,Angular kinematik ve hareket özellikleri,Lineer kinetik,Lineer kinetik ve hareket özellikleri,İş, güç, enerji,Angular kinetik,Angular kinetik ve özellikleri,Angular kinetik ve eksenleri,Ortezlerin biyomekanik modellenme ilkeleri,Protezlerin biyomekanik modellenme ilkeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel mekanik kavramları ve insan hareketlerini açıklar. 1, 10, 21 A
Lineer kinematik değişkenlerini tanımlar. 1, 10, 21 A
Angular kinetik ve kinematik değişkenlerini yorumlar. 1, 10, 21 A
Vektörler ve skalerler, projektil hareketleri açıklar. 1, 10, 21 A
İş, güç ve enerji kavramlarını açıklar ve yorumlar. 1, 10, 21 A
Ortezlerin ve protezlerin biyomekanik modellenme ilkeleri açıklar. 1, 10, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel mekanik kavramlar 2. kaynağın 1. bölümü
2 İnsan hareketleri ve özellikleri 2. kaynağın 2. bölümü
3 Lineer kinematik 2. kaynağın 10. bölümü
4 Lineer kinematik ve hareket özellikleri 2. kaynağın 10. bölümü
5 Angular kinematik 2. kaynağın 11. bölümü
6 Angular kinematik ve hareket özellikleri 2. kaynağın 11. bölümü
7 Lineer kinetik 2. kaynağın 12. bölümü
8 Lineer kinetik ve hareket özellikleri 2. kaynağın 12. bölümü
9 İş, güç, enerji 2. kaynağın 12. bölümü
10 Angular kinetik 2. kaynağın 14. bölümü
11 Angular kinetik ve özellikleri 2. kaynağın 14. bölümü
12 Angular kinetik ve eksenleri 2. kaynağın 14. bölümü
13 Ortezlerin biyomekanik modellenme ilkeleri 1. kaynağın 2. bölümü
14 Protezlerin biyomekanik modellenme ilkeleri 1. kaynağın 2. bölümü
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir. 1) May BJ, Lockard MA. Prosthetics & Orthotics in Clinical Practice. 2010. 2) Hall S. Basic Biomechanics, Mc Graw Hill, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu