Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BÜYÜME VE GELİŞME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Normal hareketin gelişimi, gelişimsel biomekanik, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algının gelişimi, kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin gelişimi, oromotor gelişim, düzeltici, koruyucu ve denge reaksiyonları, hareket disfonksiyonlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Normal Gelişim Parametreleri,Gelişim Teorileri, Gelişim Kavramları,Hareket Gelişiminin Kinezyolojik Yönden İncelenmesi , Motor kontrol, öğrenme ve modelleri,Refleks, duyu, tecrübe, Gelişimi Etkileyen Muskuloskeletal Faktörler,Gelişimi Etkileyen Kardiyopulmoner Faktörler , Gelişimi Etkileyen Nöromotor Faktörler ,Gelişimi Etkileyen Psikososyal Faktörler,Gelişimin Önemli Olayları , Hareketin komponentleri,Ara sınav,Postüral Reaksiyonlar, Düzeltme, koruma ve denge reaksiyonları,Hareketin Gelişmesi , Aylara göre Dönüm noktaları,Oromotor gelişim , Neonat ve İnfant Devre gelişim,4.-6. ay Gelişim,7.-11.ay Gelişim,,Yürüme Çağındaki Çocuk Gelişimi,24-36.ay Gelişim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gelişimsel teorileri açıklayabilmesi. 1, 3, 8 A, C
Normal gelişim sürecini etkileyen faktörleri bilmesi. 1, 3, 8 A, C
Gelişimi etkileyen anormallikleri süreçle ilişkilendirerek karşılaştırabilmesi 1, 3, 8 A, C
Postüral reaksiyonlar, düzeltme, koruma ve denge reaksiyonlarını tanımlayabilmesi. 1, 3, 8 A, C
Hareketin gelişimini ifade edebilmesi 1, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Normal Gelişim Parametreleri Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
2 Gelişim Teorileri, Gelişim Kavramları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
3 Hareket Gelişiminin Kinezyolojik Yönden İncelenmesi , Motor kontrol, öğrenme ve modelleri Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
4 Refleks, duyu, tecrübe, Gelişimi Etkileyen Muskuloskeletal Faktörler Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
5 Gelişimi Etkileyen Kardiyopulmoner Faktörler , Gelişimi Etkileyen Nöromotor Faktörler ,Gelişimi Etkileyen Psikososyal Faktörler Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
6 Gelişimin Önemli Olayları , Hareketin komponentleri Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
7 Ara sınav Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
8 Postüral Reaksiyonlar, Düzeltme, koruma ve denge reaksiyonları Önceden verilen ders notuna hazırlanılmas
9 Hareketin Gelişmesi , Aylara göre Dönüm noktaları Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
10 Oromotor gelişim , Neonat ve İnfant Devre gelişim Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
11 4.-6. ay Gelişim Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
12 7.-11.ay Gelişim, Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
13 Yürüme Çağındaki Çocuk Gelişimi Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
14 24-36.ay Gelişim Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
Kaynaklar
Dersin sorumlusu tarafından verilecektir.
1. Fogel A, Nelson G. Child Development, USA, 1988. 2. Scully RM, Barnes MR, ?Physical Therapy, Lippincotti Co, Philadelphia, 1989. 3. Trombly, CA ?Occupational Therapy for Physical Dysfunction?, William&Wilkins, 1989, Baltimore, USA. 4. Uyanık M, Kayıhan H. 2009. Down Syndrome: Sensory integration, vestibular stimulation and neurodevelopmental therapy approaches for children. In: JH Stone, M Blouin, editors. International Encyclopedia of Rehabilitation, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 8 2 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 3 3
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 61
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu