Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA VI 0+16 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üst ekstremite protezlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi ve vaka sunumları ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dijital ve Parsiyel El Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Dijital ve Parsiyel El Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme,El Bileği Dezartikülasyon Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,El Bileği Dezartikülasyon Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme,Dirsek Altı Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Dirsek Altı Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme,Vaka Çalışması ,Dirsek Dezartikülasyon ve Dirsek Üstü Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Dirsek Dezartikülasyon ve Dirsek Üstü Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme,Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme,Üst Ekstremite Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Çoklu Anomalilerde Protez Uygulaması,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dijital ve Parsiyel El Protezleri bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
El Bileği Dezartikülasyon Protezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Dirsek Altı Protezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Dirsek Dezartikülasyon ve Dirsek Üstü Protezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dijital ve Parsiyel El Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1, Bölüm 10
2 Dijital ve Parsiyel El Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme Kaynak 1, Bölüm 11
3 El Bileği Dezartikülasyon Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1, Bölüm 10
4 El Bileği Dezartikülasyon Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme Kaynak 1, Bölüm 11
5 Dirsek Altı Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1, Bölüm 10
6 Dirsek Altı Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme Kaynak , Bölüm 11
7 Vaka Çalışması
8 Dirsek Dezartikülasyon ve Dirsek Üstü Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1, Bölüm 10
9 Dirsek Dezartikülasyon ve Dirsek Üstü Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme Kaynak 1, Bölüm 11
10 Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1, Bölüm 10
11 Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protezlerinde Ölçü Alım ve Modelleme Kaynak 1, Bölüm 11
12 Üst Ekstremite Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1, Bölüm 10
13 Çoklu Anomalilerde Protez Uygulaması Kaynak 1, Bölüm 8
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1) Şener G, Erbahçeci F. Protezler. Pelikan Yayıncılık, Ankara, 3.baskı, 2016. 2) Seymour R. Prosthetics and Orthotics Lower limb and Spinal, 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu