Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAL ORTOPEDİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yenilikçi ortopedik tedavi yöntemleri geliştirmek ve kişiye özel protez ve implant ve cihaz tasarımları gerçekleştirmek ve bilgisayar ortamında test edebilmek için sanal ortam araçlarını kullanabilme yeterliliği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Öğrencilerin bilgisayar bilgilerinin değerlendirilmesi,Ortopedik anatomiye genel bakış, tıbbi ve anatomik terminoloji, anatomik pozisyon, anatomik düzlemler ve eksenlerin anlatılması,Ortopedik tedavi prosedürleri hakkında temel açıklamaların yapılması,Ortopedik implantlar, cihazlar ve cerrahi kılavuzlar hakkında bilgilendirme yapılması,Bilgisayar destekli tasarım ve sonlu eleman analizi programlarının ders içeriği ile ilintisinin açıklanması, gerekli donanım unsurlarının tanıtılması,CAD programının temel kullanım bilgilerine giriş yapılması, yazılım araçların tanıtılması,Temel çizim komutlarının öğretilmesi,Cerrahi kılavuz tasarımı yapılması,İdealize edilmiş model üzerinde kılavuzun konumlandırılması,Radyolojik görüntülerden üç boyutlu hasta anatomisinin sanal ortamda elde edilmesi,Hastaya özel model üzerinde cerrahi kılavuzun konumlandırılması,Cerrahi kılavuz eşliğinde sanal operasyonun bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi,Sonlu eleman analizi ile ameliyat öncesi ve sonrası modellerin biyomekanik analiz ile karşılaştırılması,Sanal implant tasarımı ve biyomekanik analizini içeren dönem projesi çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üç boyutlu kılavuz, implant ve protez dizaynı becerisi kazanır. 1, 16, 17 D
Teknik çizim yeteneğini, gerçek olgu çalışması üzerinde geliştirir. 1, 16, 17 D
Sonlu eleman analizi yöntemi ile tasarımın testini ve uygulanabilirliğini test etmeyi ve karşılaştırma yapmayı öğrenir. 1, 16, 17 D
Gerçek anatomik veriler üzerinde dijital operasyon senaryosu tecrübesi edinir. 1, 16, 17 D
İnovatif araçlar geliştirmek ve operatif yöntemleri sanal olarak değerlendirmek konusunda edindiği beceri ile multidisipliner ekiplerle çalışma tecrübesi edinir. 1, 16, 17 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerin bilgisayar bilgilerinin değerlendirilmesi Kaynak 1,2
2 Ortopedik anatomiye genel bakış, tıbbi ve anatomik terminoloji, anatomik pozisyon, anatomik düzlemler ve eksenlerin anlatılması Kaynak 1,2
3 Ortopedik tedavi prosedürleri hakkında temel açıklamaların yapılması Kaynak 1,2
4 Ortopedik implantlar, cihazlar ve cerrahi kılavuzlar hakkında bilgilendirme yapılması Kaynak 1,2
5 Bilgisayar destekli tasarım ve sonlu eleman analizi programlarının ders içeriği ile ilintisinin açıklanması, gerekli donanım unsurlarının tanıtılması Kaynak 1,2
6 CAD programının temel kullanım bilgilerine giriş yapılması, yazılım araçların tanıtılması Kaynak 1,2
7 Temel çizim komutlarının öğretilmesi Kaynak 1,2
8 Cerrahi kılavuz tasarımı yapılması Kaynak 1,2
9 İdealize edilmiş model üzerinde kılavuzun konumlandırılması Kaynak 1,2
10 Radyolojik görüntülerden üç boyutlu hasta anatomisinin sanal ortamda elde edilmesi Kaynak 1,2
11 Hastaya özel model üzerinde cerrahi kılavuzun konumlandırılması Kaynak 1,2
12 Cerrahi kılavuz eşliğinde sanal operasyonun bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi Kaynak 1,2
13 Sonlu eleman analizi ile ameliyat öncesi ve sonrası modellerin biyomekanik analiz ile karşılaştırılması Kaynak 1, 2
14 Sanal implant tasarımı ve biyomekanik analizini içeren dönem projesi çalışması Kaynak 1,2
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1)Digital Orthopedics (Editor Guoxian Pei) – Springer 2)Operative Techniques in Orthopaedic Surgery (Editor Sam W. Wiesel)- WoltersKluwer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu