Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZ VE EĞİTİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üst ve alt ekstremite amputelerinde uygulanan protezleri ve eğitimini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Üst Ekstremite Ortez Eğitimi,Ortez ve Protez Rehabilitasyonuna Giriş,Yaşlanma ve Aktivite Toleransının Ortez ve Protez Rehabilitasyonuna Etkisi,Ortez ve Protez Rehabilitasyonunda Motor Öğrenme ve Motor Kontrol,Amputasyon Açısından Yüksek Riskli Bireylerde Konservatif Tedavi,Alt Ekstremite Amputasyon Cerrahisi,Postoperatif ve Preprostetik Eğitim,Parsiyel Ayak ve Syme Amputasyonunda Protez Eğitimi,Transtibial Amputasyon ve Diz Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi,Transfemoral Amputasyon ve Kalça Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi,Transradial Amputasyon ve Dirsek Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi,Transhumeral Amputasyon ve Omuz Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi,Elektronik Üst Ekstremite Protez Eğitimi,Alt Ekstremite Ortez Eğitimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üst ve alt ekstremite ortez- protez rehabilitasyonunu özetler. 1, 12, 18, 3 A
Alt ve üst ekstremite amputelerinde protez eğitim programını bilir. 1, 12, 18, 3 A
Alt ve üst ekstremite ortez eğitim programını bilir. 1, 12, 18, 3 A
Yaşlanmanın ortez ve protez rehabilitasyonuna etkisini değerlendirir. 1, 12, 18, 3 A
Ortez ve protez rehabilitasyonunda motor öğrenme ve kontrolü özetler. 1, 12, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Üst Ekstremite Ortez Eğitimi Kaynak 3, Bölüm 14, 15
1 Ortez ve Protez Rehabilitasyonuna Giriş Kaynak 1, Bölüm 1
2 Yaşlanma ve Aktivite Toleransının Ortez ve Protez Rehabilitasyonuna Etkisi Kaynak 1, Bölüm 4
3 Ortez ve Protez Rehabilitasyonunda Motor Öğrenme ve Motor Kontrol Kaynak 1, Bölüm 5
4 Amputasyon Açısından Yüksek Riskli Bireylerde Konservatif Tedavi Kaynak 1, Bölüm 21
5 Alt Ekstremite Amputasyon Cerrahisi Kaynak 1, Bölüm 21
6 Postoperatif ve Preprostetik Eğitim Kaynak 1, Bölüm 23
7 Parsiyel Ayak ve Syme Amputasyonunda Protez Eğitimi Kaynak 1, Bölüm 25
8 Transtibial Amputasyon ve Diz Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi Kaynak 1, Bölüm 27
9 Transfemoral Amputasyon ve Kalça Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi Kaynak 1, Bölüm 29
10 Transradial Amputasyon ve Dirsek Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi Kaynak 1, Bölüm 33
11 Transhumeral Amputasyon ve Omuz Dezartikülasyonu Sonrası Protez Eğitimi Kaynak 1, Bölüm 33
12 Elektronik Üst Ekstremite Protez Eğitimi Kaynak 2, Bölüm 10
13 Alt Ekstremite Ortez Eğitimi Kaynak 1. Bölüm 14
Kaynaklar
Ders notları öğrenciye verilecektir.
1) Lusardi M, Nielsen C. Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. 4. Edition, 2020. 2) Muzumdar A. Powered Upper Limb Prostheses Control, Implementation and Clinical Application. 2004. 3) Gottschalk F. AAOS Atlas of Orthoses and Assistive_Devices. 5.edition, 2019.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu