Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA VIII 0+32 8 16,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Esra ATILGAN, Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ, Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı hasta üzerinde ortez ve protez değerlendirme yöntemlerini, uygulamalarını ve tedavide kullanım metotlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Periferik Sinir Yaralanmalarında Ortez Uygulamaları ,Tendon Yaralanmaları Sonrası El Ortezi Uygulamaları,Üst Ekstremite Kırıklarında Fonksiyonel Ortez Uygulamaları, Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalarda Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları ,Yanık Sonrası ve Spor Yaralanmalarında Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları,Nörolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları,Romatolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları,Brakial Pleksus Yaralanmalarında Ortez Uygulamaları ,Mikroişlemcili Protez Uygulamaları ,Konjenital Anomalilerde Protez Uygulamaları ,Alt Ekstremite Protezlerinde Güncel Teknolojiler,Prostetik Yürüyüş ve Aktivite Uygulamaları ,Bilateral Amputelerde Protez Eğitimi ,Ortoprotez Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farklı durumlarda kullanılan üst ekstremite ortezlerini bilir ve uygular. 1, 10, 12, 4, 8 A
Mikroişlemcili protez uygulamalarını bilir ve uygular. 1, 10, 12, 4, 8 A
Alt ekstremite protez teknolojilerini takip eder. 1, 10, 12, 4, 8 A
Ortoprotez uygulamalarını bilir ve uygular. 1, 10, 12, 4, 8 A
Konjenital anomalilerde alt ekstremite ortezlerini bilir ve uygular. 1, 10, 12, 4, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Periferik Sinir Yaralanmalarında Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 24, Kaynak 2 - Bölüm 14
2 Tendon Yaralanmaları Sonrası El Ortezi Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 25, Kaynak 2 - Bölüm 3
3 Üst Ekstremite Kırıklarında Fonksiyonel Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 27, Kaynak 2 - Bölüm 3
4 Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalarda Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 28, Kaynak 2 - Bölüm 3
5 Yanık Sonrası ve Spor Yaralanmalarında Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 32, Kaynak 2 - Bölüm 3
6 Nörolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 30, Kaynak 2 - Bölüm 3
7 Romatolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 31, Kaynak 2 - Bölüm 3
8 Brakial Pleksus Yaralanmalarında Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 33, Kaynak 2 - Bölüm 3
9 Mikroişlemcili Protez Uygulamaları Kaynak 3 - Bölüm 5
10 Konjenital Anomalilerde Protez Uygulamaları Kaynak 3 - Bölüm 8
11 Alt Ekstremite Protezlerinde Güncel Teknolojiler Kaynak 3 - Bölüm 12
12 Prostetik Yürüyüş ve Aktivite Uygulamaları Kaynak 3 - Bölüm 15
13 Bilateral Amputelerde Protez Eğitimi Kaynak 3 - Bölüm 14
14 Ortoprotez Uygulamaları Kaynak 3 - Bölüm 8
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Bek N. Ortezler, Hipokrat Kitabevi, Ankara, 2020. 2. Webster JB, Murphy DP, Atlas of Orthoses and Assistive Devices. 5.Edition,2019. 3. Erbahçeci F, Şener G. Protezler. Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 32 448
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 486
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 16,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu