Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ IV 2+2 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selva ŞEN, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Dr.Öğr.Üye. Alpen ORTUĞ, Öğr.Gör. Gülsüm Buse ŞENOL, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU, Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Sinir doku; nöron, nöroglia,2.Medulla oblangata ve pons’un iç yapısı,3.Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel bilgi,4.Medulla oblangata ve pons’un afferent ve efferent yolları,5.Mesencephalon iç yapısı ve yolları,6.Cerebellum’un iç yapısı, yolları, 4 karıncık,7.Genel tekrar,8.Otonom sinir sistemi,9.Telencephalon, Brodman alanları,,10.Cortex cerebralis,11.Diencephalon ve yolları,,12.Koku beyni, koku yolları, limbik yollar,13.Yan karıncıklar, BOS dolaşımı,,14.Nuclei basales, ekstra piramidal sistem; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Medulla oblangata, pons ve mesencephalonun yapısını tanımlayabilir.
1. Merkezi ve periferik sinir sistemleri hakkında bilgi tanımlayabilecektir.
1.1 Sinir doku; nöroglia tanımlar
1.2 Medulla oblangata ve pons’un iç yapısını anlatır.
1.3 Medulla spinalis’in yolları hakkında genel bilgi verir.
1.4 Medulla spinalis’in afferent ve efferent yollarını tanımlar.
2.1 Medulla oblangata’nın afferent ve efferent yollarını ayırt eder.
2.2 Pons’ un afferent ve efferent yollarını anlatır.
3. Cerebellum’un iç yapısı, yolları 4. karıncığı anlatabilecektir.
3.1 Otonom sinir sisteminin özelliklerini ayırt eder.
3.2 Telencephalon, Brodman alanlarını tanımlar.
4. Cortex cerebralisi tanımlayabilecektir.
4.1 Telencephalon’un substantia albasını ayırt eder.
4.2 Yan karıncık ve BOS dolaşımı ayırt eder.
5. Diencephalon’u tanımlayabilir.
5.1 Diencephalon’un yollarını anlatır.
5.2 Koku beyni, koku yolları Limbik sistemi özetler.
5.3 Nuclei basales, ekstra piramidal sistemi aktarır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Sinir doku; nöron, nöroglia
2 2.Medulla oblangata ve pons’un iç yapısı
3 3.Medulla spinalis’in iç yapısı substansia grisia ve alba ve yolları hakkında genel bilgi
4 4.Medulla oblangata ve pons’un afferent ve efferent yolları
5 5.Mesencephalon iç yapısı ve yolları
6 6.Cerebellum’un iç yapısı, yolları, 4 karıncık
7 7.Genel tekrar
8 8.Otonom sinir sistemi
9 9.Telencephalon, Brodman alanları,
10 10.Cortex cerebralis
11 11.Diencephalon ve yolları,
12 12.Koku beyni, koku yolları, limbik yollar
13 13.Yan karıncıklar, BOS dolaşımı,
14 14.Nuclei basales, ekstra piramidal sistem
Kaynaklar
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Nöroanatomi Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof Dr Fahri Dere, Nobel Kitabevi Adana 2000 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu