Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALK SAĞLIĞI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Halk Sağlığı alanına dair temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Halk Sağlığı'na Giriş ,Halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleri,Sağlıklı beslenme ve spor,Beslenme durumunun iyileştirilmesi,Üreme sağlığı/aile planlaması,Kadın sağlığı,Bulaşıcı hastalıklar,Çocuk sağlığı,Çocuk hastalıkları,Yaşlı sağlığı,Kronik hastalıklar,Ruh sağlığı ve sosyal sağlık,Çevre ve iş sağlığı,Genel tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Halk sağlığı branşına ilişkin temel kavramları tartışabilmesi 1, 10, 11 A, C
Sağlıklı olmak ve sağlığı geliştirmek için gereken koşulları açıklayabilmesi 1, 10, 11 A, B
Temel sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen ülke halk sağlığı programlarını yorumlayabilmesi 1, 10, 11 A, B
Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ilişkin programları tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A, B
Toplumdaki özel grupların önemli/öncelikli sağlık sorunlarını halk sağlığı bakış açısıyla yorumlayabilmesi 1, 10, 11 A, B
Dünyada ve Türkiye'deki çocuk , genç ve yaşlı sağlığı sorunlarını tanımlayabilmesi 1, 10, 11 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Halk Sağlığı'na Giriş Kaynak 1 Sayfa 379-392
2 Halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleri Kaynak 1 Sayfa 19-42
3 Sağlıklı beslenme ve spor Kaynak 1 Sayfa 453-490
4 Beslenme durumunun iyileştirilmesi Kaynak 1 Sayfa 453-490
5 Üreme sağlığı/aile planlaması Kaynak 1 Sayfa 125-153
6 Kadın sağlığı Kaynak 1 Sayfa 93-122
7 Bulaşıcı hastalıklar Kaynak 1 Sayfa 411-451
8 Çocuk sağlığı Kaynak 1 Sayfa 43-65
9 Çocuk hastalıkları Kaynak 1 Sayfa 43-65
10 Yaşlı sağlığı Kaynak 1 Sayfa 205-266
11 Kronik hastalıklar Kaynak 1 Sayfa 205-266
12 Ruh sağlığı ve sosyal sağlık Kaynak 1 Sayfa 155-178
13 Çevre ve iş sağlığı Kaynak 1 Sayfa 229-272
14 Genel tekrar ve tartışma
Kaynaklar
1- Akın L., Güler Ç., ''Halk Sağlığı - Temel Bilgiler'' Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012. 2- Hayran O. , Özbek H. ,“Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler”, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 59
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu