Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZ ORTEZ BİLİMİ V 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yunus ÖZDEMİR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI, Öğr.Gör. Yunus ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı alt ekstremite amputasyonlarına uygun olarak protezin geliştirilmesini ve uygulanmasını teorik olarak sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Alt Ekstremite Protezlerine Giriş,Alt Ekstremite Protezlerinin Temel Prensipleri,Amputasyon Çeşitleri ve Seviyeleri,Kalça Dezartikülasyon ve Hemipelvektomi Protezleri,Transfemoral Protezler,Transtibial Protezler,Genel Tekrar,Parsiyel Ayak Protezleri,Ortoprotez Uygulamaları ,Alt Ekstremite Protezleri Soket Çeşitleri,Alt Ekstremite Protezleri Süspansiyon Sistemleri,Protez Ayak Sistemleri,Alt Ekstremite Protezleri Güncel Yaklaşımlar,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alt ekstremite kinezyolojisi ve biyomekaniğini tartışır. 1, 3 A
Alt ekstremite amputasyon seviyelerini sorgular 1, 3 A
Alt ekstremite protezlerini ayırt eder. 1, 18, 3 A
Hasta/protez uyum prensiplerini özetler. 1, 18, 3 A
Atölye pratiğini organize eder. 1, 15, 3 A
Multidisipliner yaklaşımı açıklar. 1, 15, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Alt Ekstremite Protezlerine Giriş Kaynak 1 - Bölüm 3, 4, 5, 6
2 Alt Ekstremite Protezlerinin Temel Prensipleri Kaynak 2 - Bölüm 5
3 Amputasyon Çeşitleri ve Seviyeleri Kaynak 3 - Bölüm 3
4 Kalça Dezartikülasyon ve Hemipelvektomi Protezleri Kaynak 2 - Bölüm 11, Kaynak 3 - Bölüm 3
5 Transfemoral Protezler Kaynak 3 - Bölüm 9
6 Transtibial Protezler Kaynak 3 - Bölüm 8
7 Genel Tekrar https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, https://scholar.google.com/
8 Parsiyel Ayak Protezleri Kaynak 3 - Bölüm 3
9 Ortoprotez Uygulamaları https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, scholar.google.com
10 Alt Ekstremite Protezleri Soket Çeşitleri Kaynak 1 - Bölüm 3, 4, 5, 6
11 Alt Ekstremite Protezleri Süspansiyon Sistemleri Kaynak 1 - Bölüm 3, 4, 5, 6
12 Protez Ayak Sistemleri Kaynak 1 - Bölüm 3, 4, 5, 6
13 Alt Ekstremite Protezleri Güncel Yaklaşımlar Kaynak 1 - Bölüm 3, 4, 5, 6
14 Vaka Çalışması https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, scholar.google.com
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1. Şener G, Erbahçeci F, Protezler, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2015. 2. Seymour R, Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spinal, 2002. 3. Chui KK, Jorge M, Yen CS, Lusardi MM, Orthotics and Prosthtetics in Rehabilitation (Fourth Edition), 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 1 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 75
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu