Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
3D TASARIM VE MODELLEME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ozan KAYIKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı 3 boyutlu temel tasarım ilkeleri ve medikal tasarım ilkelerine göre 3 boyutlu tasarım ve modelleme uygulamalarını kavramaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 3D Tasarıma Giriş,3 Boyutlu Programların tanıtımı,3 Boyutlu modellemeye giriş,3 Boyutlu modelleme çalışması I,3 Boyutlu modelleme çalışması II,Algoritmik çalışma örnekleri,3D Parametrik tasarım örnekleri,3 Boyutlu Tasarım Uygulaması,Parametrik protez tasarımı ve uygulaması,3D tarayıcı ile doku taranması,3D tarayıcı verilerinin işlenmesi,3D yazıcı uygulamaları,3D Yazıcı ile protez üretimi ,3D Medikal tasarım uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım ilkelerini, süreçlerini ve medikal tasarım uygulamalarını örneklendirir. 1, 16, 6 C
Bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarının çeşitleri, farkları ve avantajlarını bilir. 1, 16, 6 C
Örnek bir protez ürününün parametrik olarak 3D ortamda modellenmesini bilir. 1, 16, 6 C
3D yazıcıları ve tarayıcıları kavrar. 1, 16, 6 C
3D tarayıcı ile oluşturup işlenen verinin 3D yazıcı ile üretilmesi uygulamalı çalışmayı bilir. 1, 16, 6 C
3 boyut kavramının ve koordinat sistemi ile modelleme mantığını kavrar. 1, 16, 6 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 3D Tasarıma Giriş Kaynak 1
2 3 Boyutlu Programların tanıtımı Kaynak 1
3 3 Boyutlu modellemeye giriş Kaynak 1
4 3 Boyutlu modelleme çalışması I Kaynak 1
5 3 Boyutlu modelleme çalışması II Kaynak 1
6 Algoritmik çalışma örnekleri Kaynak 1
7 3D Parametrik tasarım örnekleri Kaynak 2
8 3 Boyutlu Tasarım Uygulaması Kaynak 3
9 Parametrik protez tasarımı ve uygulaması Kaynak 3
10 3D tarayıcı ile doku taranması Kaynak 3
11 3D tarayıcı verilerinin işlenmesi Kaynak 3
12 3D yazıcı uygulamaları Kaynak 3
13 3D Yazıcı ile protez üretimi Kaynak 3
14 3D Medikal tasarım uygulaması Kaynak 3
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1) Kolektif. 3D Modelleme ve Animasyon. Kodlab Yayınevi, 1.basım, 2017. 2) Kolektif.Algoritma Ve Programlama Mantığı. Kodlab Yayınevi, 1.basım, 2017. 3) Demirbaş YK, Arlı B.3 Boyutlu Yazıcı Yapımı ve Kullanımı. Abaküs Yayınları, 1.basım, 2015. 4) Sümen MA. 3D Studio Max ile Karakter Modelleme. 4.basım,Kodlab Yayınevi, 2017. 5)Felek SÖ.RHİNOCEROS 3D.1.basım,Kodlab Yayınevi, 2019.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu