Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMA V 0+16 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI, Öğr.Gör. Onur AKBEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı alt ekstremite protezlerinin pratik olarak öğretilmesi ve vaka sunumlarıyla pekiştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Parsiyel Ayak ve Syme Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Parsiyel Ayak ve Syme Protezlerinin Ölçü Alımı ve Modellenmesi,Transtibial Protezlerin Genel Değerlendirmesi,Transtibial Protezlerde Ölçü Alımı ,Transtibial Protezlerde Modelleme,Diz Dezartikülasyon Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Diz Dezartikülasyon Protezlerinde Ölçü Alımı ve Modelleme ,Transfemoral Protezlerde Genel Değerlendirme,Transfemoral Protezlerde Ölçü Alımı ,Transfemoral Protezlerde Modelleme,Kalça Dezartikülasyon Protezlerinde Genel Değerlendirme,Kalça Dezartikülasyon Protezlerinde Ölçü Alımı ve Modelleme,Hemipelvektomi Protezlerinin Genel Değerlendirmesi,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Parsiyel Ayak ve Syme protezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Transtibial protezleri bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Diz dezartikülasyon protezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Transfemoral protezleri bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Kalça dezartikülasyon protezlerini bilir ve uygular. 1, 18, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Parsiyel Ayak ve Syme Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 3
2 Parsiyel Ayak ve Syme Protezlerinin Ölçü Alımı ve Modellenmesi Kaynak 1 - Bölüm 3
3 Transtibial Protezlerin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 4
4 Transtibial Protezlerde Ölçü Alımı Kaynak 1 - Bölüm 4
5 Transtibial Protezlerde Modelleme Kaynak 1 - Bölüm 4
6 Diz Dezartikülasyon Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 5
7 Diz Dezartikülasyon Protezlerinde Ölçü Alımı ve Modelleme Kaynak 1 - Bölüm 5
8 Transfemoral Protezlerde Genel Değerlendirme Kaynak 1 - Bölüm 6
9 Transfemoral Protezlerde Ölçü Alımı Kaynak 1 - Bölüm 6
10 Transfemoral Protezlerde Modelleme Kaynak 1 - Bölüm 6
11 Kalça Dezartikülasyon Protezlerinde Genel Değerlendirme Kaynak 1 - Bölüm 7
12 Kalça Dezartikülasyon Protezlerinde Ölçü Alımı ve Modelleme Kaynak 1 - Bölüm 7
13 Hemipelvektomi Protezlerinin Genel Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 7
14 Vaka Çalışması https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, scholar.google.com
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1) Erbahçeci F, Şener G. Protezler. Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016. 2) Seymour R. Prosthetics and Orthotics Lower limb and Spinal,2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 246
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu