Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mustafa GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Alt ekstremite protezlerinin değerlendirme, uygulama, prova ve kullanım aşamalarını yönetebilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Parsiyel Ayak Protezler,Ayak Bileği Dezartikülasyonu Protezleri,Transtibial Protezler,Transtibial Protezlerde Biyomekanik Ayarlar ve Yürüme Analizi,Diz Dezartikülasyonu Protezleri,Diz Dezartikülasyonu Protezlerinde Biyomekanik Ayarlar ve Yürüme Analizi,Vaka Çalışması,Transfemoral Protezler,Transfemoral Protezlerde Biyomekanik Ayarlar ve Yürüme Analizi,Kalça Dezartikülasyonu Protezleri, Biyomekanik Ayarları ve Yürüme Analizi,Mikroişlemcili Protezler,Myoelektrik Protezler,Spor ve Rekreasyonel Aktivitelerde Alt Ekstremite Protezleri,Bilateral Amputasyon ve Protezler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alt ekstremite protezlerini bilir. 1, 10, 12, 18, 3 A
Alt ekstremite protez uygulamalarını yönetir. 1, 10, 12, 18, 3 A
Alt ekstremite protezleri alanına yönelik ihtiyacı belirler. 1, 10, 12, 18, 3 A
Alt ekstremite protezlerinde prova aşamasını açıklar. 1, 10, 12, 18, 3 A
Alt ekstremite protez tasarımını gerçekleştirir. 1, 10, 12, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Parsiyel Ayak Protezler Kaynak 1 Bölüm 11
2 Ayak Bileği Dezartikülasyonu Protezleri Kaynak 2 Bölüm 3
3 Transtibial Protezler Kaynak 1 Bölüm 3
4 Transtibial Protezlerde Biyomekanik Ayarlar ve Yürüme Analizi kaynak 1 bölüm 5,6
5 Diz Dezartikülasyonu Protezleri Kaynak 1 Bölüm 12
6 Diz Dezartikülasyonu Protezlerinde Biyomekanik Ayarlar ve Yürüme Analizi Kaynak 2 Bölüm 5
7 Vaka Çalışması
8 Transfemoral Protezler Kaynak 1 Bölüm 7
9 Transfemoral Protezlerde Biyomekanik Ayarlar ve Yürüme Analizi Kaynak 1 Bölüm 12
10 Kalça Dezartikülasyonu Protezleri, Biyomekanik Ayarları ve Yürüme Analizi kaynak 2 bölüm 7
11 Mikroişlemcili Protezler Kaynak 2 Bölüm 6
12 Myoelektrik Protezler kaynak 2 bölüm 12
13 Spor ve Rekreasyonel Aktivitelerde Alt Ekstremite Protezleri Kaynak 1 Bölüm 14
14 Bilateral Amputasyon ve Protezler kaynak 1 bölüm 13
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir.
1) Edelstein JE and Moroz A. Lower Limb Prosthetics and Orthotics. Slack Incorporated, 2011. 2) Şener G, Erbahçeci F. Protezler. Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu