Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EL VE ÜST EKSTREMİTE SPLİNTLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı El ve üst ekstremite splintlerinin teorik olarak öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Üst Ekstremite Anatomisi,Omuz Anatomisi,Dirsek Anatomisi,El, El Bileği Anatomisi,Üst Ekstremite Biyomekaniği,Üst Ekstremite Splintleri,Splintler,Splint Komponentleri,Splint Biyomekaniği,Üst Ekstremite Splint Uygulamaları,Dirsek Splint Uygulamaları,Omuz Splint Uygulamaları,El, El Bileği Splint Uygulamaları,Vaka Çalışması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
El, El Bileği, Dirsek Anatomisini açıklar. 1, 12, 18 A
Splintlerin komponentlerini açıklar. 1, 12, 18 A
Splint uygulamalarını biyomekanik temellere dayanarak betimler. 1, 12 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üst Ekstremite Anatomisi Kaynak 2 Bölüm 7
2 Omuz Anatomisi Kaynak 3 Bölüm 7
3 Dirsek Anatomisi Kaynak 3 Bölüm 7
4 El, El Bileği Anatomisi Kaynak 3 Bölüm 7
5 Üst Ekstremite Biyomekaniği Kaynak 1 Bölüm 3, Kaynak 3 Bölüm 23
6 Üst Ekstremite Splintleri Kaynak 2 Bölüm 7
7 Splintler Kaynak 1 Bölüm 3, Kaynak 3 Bölüm 24
8 Splint Komponentleri Kaynak 1 Bölüm 3
9 Splint Biyomekaniği Kaynak 1 Bölüm 3
10 Üst Ekstremite Splint Uygulamaları Kaynak 1 Bölüm 3, Kaynak 3 Bölüm 24
11 Dirsek Splint Uygulamaları Kaynak 1 Bölüm 3
12 Omuz Splint Uygulamaları Kaynak 3 Bölüm 7
13 El, El Bileği Splint Uygulamaları Kaynak 1 Bölüm 3
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1)Webster JB, Murphy DP, Atlas of Orthoses and Assistive Devices (5.Edition), 2019. 2)Myers TW, Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists (2.Edition), 2008. 3)Bek N, Ortezler, Hipokrat Yayınları, Ankara, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu