Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORTEZDE ÖZEL KONULAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Zeliha Candan ALGUN, Doç.Dr. Esra ATILGAN, Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM, Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ortezde farklı ve güncel tedavi yöntemleri ve kullanımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik Hastalıklarda Ortez Uygulamaları, Nöromusküler Hastalıklarda Ortezleme ,Romatolojik Hastalıklarda Ortezleme,Alt ve üst Ekstremitede Spor Yaralanmaları ve Ortezleme,Pediatrik Ortezleme ,Üst Ekstremitede Farklı Durumlarda Ortez Uygulamaları ,Yanık ve Ortezler,Ayakkabı ve Modifikasyon Uygulamaları , Diyabet ve Ortezleme ,Spinal Patolojilerde Ortezleme,Patolojik Yürüyüşte Ortezleme ve Yürüyüş Analizi, Mobiliteye Yardımcı Gereçler,Ortez Performansı için Fonksiyonel Değerlendirmeler,Ortez Teknolojisinde Güncel Yaklaşımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farklı hastalıklara özel ortez uygulamalarını tartışır ve uygular. 1, 15, 18, 3 A
Alt ve üst ekstremitede spor yaralanmalarında ortez uygulamalarını bilir. 1, 15, 18, 3 A
Ayakkabı ve modifikasyonları özetler. 1, 15, 18, 3 A
Spinal patolojilere uygun ortezlemeye karar verir ve uygular. 1, 15, 18, 3 A
Patolojik yürüyüş ile ortezli yürüyüşü analiz eder. 1, 15, 18, 3 A
Ortez performansı için gerekli olan fonksiyonel değerlendirmeleri bilir. 1, 15, 18, 3 A
Teknolojik ve güncel ortezleri araştırır. 1, 15, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik Hastalıklarda Ortez Uygulamaları kaynak 3 bölüm 24
2 Nöromusküler Hastalıklarda Ortezleme kaynak 3 bölüm 24
3 Romatolojik Hastalıklarda Ortezleme kaynak 4 bölüm 18, bölüm 31 , kaynak 5 bölüm 16
4 Alt ve üst Ekstremitede Spor Yaralanmaları ve Ortezleme kaynak 4 bölüm 14, 29
5 Pediatrik Ortezleme kaynak 3 bölüm 26
6 Üst Ekstremitede Farklı Durumlarda Ortez Uygulamaları kaynak 4 Bölüm 3, kaynak 5 bölüm 3
7 Yanık ve Ortezler kaynak 5 bölüm 15
8 Ayakkabı ve Modifikasyon Uygulamaları Kaynak 3 Bölüm 18
9 Diyabet ve Ortezleme Kaynak 4 Bölüm 18
10 Spinal Patolojilerde Ortezleme Kaynak 1 Bölüm 17
11 Patolojik Yürüyüşte Ortezleme ve Yürüyüş Analizi Kaynak 3 Bölüm 23
12 Mobiliteye Yardımcı Gereçler kaynak 4 bölüm 51, kaynak 5 bölüm 6
13 Ortez Performansı için Fonksiyonel Değerlendirmeler Kaynak 3 Bölüm 25
14 Ortez Teknolojisinde Güncel Yaklaşımlar Kaynak 5 Bölüm 45
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1) Seymour R, Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spinal, 2002. 2) Lusardi M, Nielsen C, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation (2. edition). 2006. 3) Edelstein JE, Moroz A, Lower Limb Prosthetics and Orthotics Clinical Concepts, 2011. 4) Bek N, Ortezler, 2020. 5) Webster J, Murphy D, 5.edition, AAOS Atlas of Orthoses and Assistive_Devices, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu