Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK BİLİMLER II 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Berkan KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kemikleri, eklemleri ve kasları etkileyen patolojik süreçlerin mekanizmalarını ve yapılarını tanıyabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derinin yapısı,Derinin işlevi,Cilt Patofizyolojisine giriş,Yara iyileşmesi ve uyaranlara tepki,Basınca tepki ve iskemi,Nöronların yapısı ve özellikleri,Dinlenme membran potansiyeli ve aksiyon potansiyeli,Reseptör mekanizmaları ve kimyasal iletim,Beyin, omurilik ve periferik sinir sistem anatomisi,Ağrı : fonksiyon , reseptörler , iletim yolları,Sinir Sisteminin patofizyolojisi,Malformasyonlar ; Beyin ve omurilik üzerindeki travma enfeksiyonları ve etkileri,Beyin damar hastalıkları ve beyin ve omurilik tümörleri,Dejeneratif hastalıklar ve demiyelinizan periferik sinir bozuklukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derinin fonksiyonunu açıklayabilmesi 1, 3 A
Yara iyileşmesini tanımlayabilmesi 1, 3 A
Derinin yapısını tanımlayabilmesi 1, 3 A
Derinin patofizyolojisi tanımlayabilmesi 1, 3 A
İskemiyi açıklayabilmesi 1, 3 A
Uyaranlara karşı cevabı tanıyabilmesi 1, 3 A, C
Nöronların yapısı ve özellikleri açıklayabilmesi 1, 3 A
Dinlenme membran potansiyelini ve aksiyon potansiyelini tanıyabilmesi 1, 3 A
Sinir Sisteminin patofizyolojisi tanıyabilmesi 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derinin yapısı Kaynak 1 Bölüm 2
2 Derinin işlevi Kaynak 1 Bölüm 2
3 Cilt Patofizyolojisine giriş Kaynak 1 Kısım 2
4 Yara iyileşmesi ve uyaranlara tepki Kaynak 1 Kısım 2
5 Basınca tepki ve iskemi Kaynak 1 Kısım 2
6 Nöronların yapısı ve özellikleri Kaynak 1 Kısım 2
7 Dinlenme membran potansiyeli ve aksiyon potansiyeli Kaynak 1 Kısım 2
8 Reseptör mekanizmaları ve kimyasal iletim Kaynak 1 Kısım 2
9 Beyin, omurilik ve periferik sinir sistem anatomisi Kaynak 1 Kısım 2
10 Ağrı : fonksiyon , reseptörler , iletim yolları Kaynak 2 Kısım 2
11 Sinir Sisteminin patofizyolojisi Kaynak 2 Kısım 5
12 Malformasyonlar ; Beyin ve omurilik üzerindeki travma enfeksiyonları ve etkileri Kaynak 2 Kısım 5
13 Beyin damar hastalıkları ve beyin ve omurilik tümörleri Kaynak 2 Kısım 5
14 Dejeneratif hastalıklar ve demiyelinizan periferik sinir bozuklukları Kaynak 1 Kısım 2
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1) Atlas of Pathophysiology-Lippincott, 2010 2) Harold J. Bruyere-100 Case Studies in Pathophysiology -Lippincott Williams & Wilkins (2008) 3) Oliver Wunderlich, Joachim Fluhr-Practical Aspects of Cosmetic Testing_ How to Set up a Scientific Study in Skin Physiology-Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2011)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu