Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOMEKANİK V 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yağmur ALTUN, Öğr.Gör. Yunus ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı üst ekstremite protezlerini biyomekanik açıdan değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Doku mekaniği ,Kemik, deri, bağ, kıkırdak ve kas mekanik özelliklerinin incelenmesi,Üst Ekstremite Biyomekaniği,Üst Ekstremite Protezlerinin Temel Biyomekanik Prensipleri,Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protez Biyomekaniği,Transhumeral Protez Biyomekaniği,Transradial Protez Biyomekaniği,Bilek Dezartikülasyon Protez Biyomekaniği ,Vaka Çalışması,Protez Soket Biyomekaniği,Eksternal Kuvvetlerin Uygulanması,Üst Ekstremite Protezlerinin Biyomekanik Açıdan Değerlendirilmesi,Eksternal Gücün Myoelektrik Kontrolü ,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kemik - kas - tendon özelliğini tanımlar 1, 21, 3 A
Doku mekaniği açıklar. 1, 21, 3 A
Üst ekstremite biyomekaniği açıklar. 1, 21, 3 A
Eksternal gücün yapısını açaıklar. 1, 21, 3 A
Eksternal gücün myoelektrik kontrolünü tartışır. 1, 21, 3 A
Üst ekstremite protez soket biyomekaniklerini açıklar. 1, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Doku mekaniği Kaynak 1 Kısım 5
2 Kemik, deri, bağ, kıkırdak ve kas mekanik özelliklerinin incelenmesi Kaynak 1 Kısım 9
3 Üst Ekstremite Biyomekaniği Kaynak 1 Kısım 7
4 Üst Ekstremite Protezlerinin Temel Biyomekanik Prensipleri Kaynak 2 Kısım 32
5 Omuz Dezartikülasyon ve Forequarter Protez Biyomekaniği Kaynak 3 Kısım 11, Kaynak 2 Kısım 32
6 Transhumeral Protez Biyomekaniği Kaynak 3 Kısım 11, Kaynak 2 Kısım 32
7 Transradial Protez Biyomekaniği Kaynak 3 Kısım 11, Kaynak 2 Kısım 32
8 Bilek Dezartikülasyon Protez Biyomekaniği Kaynak 3 Kısım 11, Kaynak 2 Kısım 32
9 Vaka Çalışması
10 Protez Soket Biyomekaniği Kaynak 4 Kısım 14,18
11 Eksternal Kuvvetlerin Uygulanması Kaynak 4 Kısım 14-18
12 Üst Ekstremite Protezlerinin Biyomekanik Açıdan Değerlendirilmesi Kaynak 4 Kısım 14,18
13 Eksternal Gücün Myoelektrik Kontrolü Kaynak 4 Kısım 14-18
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
1)Hall S. Basic Biomechanics. Mc Graw Hill, 2012. 2)Lusardi MM, Nielsen CC, Orthotics and Prosthtetics in Rehabilitation (Second Edition), 2007. 3)Şener G, Erbahçeci F, Protezler, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2015. 4)Murphy D, Fundamentals of amputation care and Prosthetics, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu