Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERGOTERAPİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kübra Şahadet SEZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kübra Şahadet SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş-uğraşı tedavisinin temel değerlendirme ve uygulama yaklaşımlarını planlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ergoterapi (İş Uğraşı Tedavisi) Tanım, Tarihçe ve Teorileri,Ergoterapistin Görevleri, Ortez-Protez ve Ergoterapi Arasındaki Farklar ve Benzerlikler,Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Yöntemleri ve Tedavisi,El Değerlendirme ve Tedavisi,Kendine Yardım Aletleri,Çalışma Postürü ve Aktivite Analizi,İşyeri Düzenlemelerinde Ergonomik Yaklaşımlar,Ev Düzenlemesinde Ergonomik Prensipler,Geriatride İş ve Uğraşı Tedavisi ve Aktivite Terapisi,Hemiplejide Evrelere Göre Ergoterapi,Çevre Bilimi ve Sağlık,Kognitif Değerlendirme ve Eğitim,Duyu Bütünlüğü Tanım ve Tedavisi,Pediatride İş ve Uğraşı Tedavisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ergoterapideki genel performans, teori ve modelleri ifade eder. 1, 11, 18, 8 A, D, F
ICF kavramı, çalışma, oyun ve boş zaman aktivitelerindeki rolleri ve işlerin analizini tanımlar. 1, 18, 8 A, F
Ergoterapi performansı alanlarında değerlendirmeler planlar. 1, 18, 8 A, F
Günlük yas¸am aktiviteleri, el, is¸ ve kendine yardım aletleri gibi alanlarda degˆerlendirmeleri örnekler. 1, 18, 8 A, F
Farklı hastalık gruplarına özgü ergoterapi yaklas¸ımlarını tanır. 1, 18 A, F
Duyu Algı Motor Bütünlüğü yaklaşımını öğrenir. 1, 18, 8 A, F
Yas¸am rolleri ve performansı ile ilgili ergoterapi degˆerlendirme ve tedavi yaklas¸ımlarını açıklar. 1, 18, 8 A, F
Yas¸am kalitesini artırmaya yönelik ergoterapi degˆerlendirme ve tedavi yaklas¸ımlarını tanımlar. 1, 18, 8 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ergoterapi (İş Uğraşı Tedavisi) Tanım, Tarihçe ve Teorileri Kaynak 1
2 Ergoterapistin Görevleri, Ortez-Protez ve Ergoterapi Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Kaynak 1
3 Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Yöntemleri ve Tedavisi Kaynak 2-3
4 El Değerlendirme ve Tedavisi Kaynak 2-3
5 Kendine Yardım Aletleri Kaynak 2-3
6 Çalışma Postürü ve Aktivite Analizi Kaynak 2-3
7 İşyeri Düzenlemelerinde Ergonomik Yaklaşımlar Kaynak 2-3
8 Ev Düzenlemesinde Ergonomik Prensipler Kaynak 2-3
9 Geriatride İş ve Uğraşı Tedavisi ve Aktivite Terapisi Kaynak 2-3
10 Hemiplejide Evrelere Göre Ergoterapi Kaynak 2-3
11 Çevre Bilimi ve Sağlık Kaynak 2-3
12 Kognitif Değerlendirme ve Eğitim Kaynak 2-3
13 Duyu Bütünlüğü Tanım ve Tedavisi Kaynak 1-2-3
14 Pediatride İş ve Uğraşı Tedavisi Kaynak 1-2-3
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu