Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZ I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mustafa GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üst ekstremite protezlerinin değerlendirme, uygulama, prova ve kullanım aşamalarını yönetebilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Parsiyel El Protezleri ve Değerlendirmesi,El Bilek Dezartikülasyonu Protezleri ve Değerlendirmesi,Transradial Ampute Değerlendirmesi,Transradial Protezler,Dirsek Dezartikülasyonu Değerlendirmesi,Dirsek Dezartikülasyonu Protezleri ,Transhumeral Ampute Değerlendirmesi,Transhumeral Protezler,Omuz Dezartikülasyonu Değerlendirmesi ve Protezleri,Myoelektrik Üst Ekstremite Protezleri ve Değerlendirmesi,Teknolojik Üst Ekstremite Protezleri,Estetik Üst Ekstremite Protezleri,Spor Aktivitelerinde Üst Ekstremite Protezleri,Rekreasyonel Aktivitelerde Üst Ekstremite Protezleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üst ekstremite protezleri alanına yönelik ihtiyacı belirler. 1, 10, 12, 18, 3 A
Üst ekstremite protezlerini bilir. 1, 10, 12, 18, 3 A
Üst ekstremite protez değerlendirme yöntemlerini açıklar. 1, 10, 12, 18, 3 A
Üst ekstremite protez uygulamalarını yönetir. 1, 10, 12, 18, 3 A
Üst ekstremite protez tasarımını gerçekleştirir. 1, 10, 12, 18, 3 A
Üst ekstremite protezlerinde prova aşamasını açıklar. 1, 10, 12, 18, 3 A
Üst ekstremite protezi kullanım aşamalarını yönetir. 1, 10, 12, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Parsiyel El Protezleri ve Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 1
2 El Bilek Dezartikülasyonu Protezleri ve Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 1
3 Transradial Ampute Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 2
4 Transradial Protezler Kaynak 1 - Bölüm 2
5 Dirsek Dezartikülasyonu Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 2
6 Dirsek Dezartikülasyonu Protezleri Kaynak 1 - Bölüm 2
7 Transhumeral Ampute Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 3
8 Transhumeral Protezler Kaynak 2 - Bölüm 17, 19
9 Omuz Dezartikülasyonu Değerlendirmesi ve Protezleri Kaynak 1 - Bölüm 4
10 Myoelektrik Üst Ekstremite Protezleri ve Değerlendirmesi Kaynak 1 - Bölüm 6, 7
11 Teknolojik Üst Ekstremite Protezleri Kaynak 1 - Bölüm 5, 6
12 Estetik Üst Ekstremite Protezleri Kaynak 1 - Bölüm 5, 6
13 Spor Aktivitelerinde Üst Ekstremite Protezleri Kaynak 2 - Bölüm 23
14 Rekreasyonel Aktivitelerde Üst Ekstremite Protezleri Kaynak 2 - Bölüm 23
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1) Muzumdar A. Powered Upper Limb Prosthesis, Springer, 2004. 2) Meier RH, Atkins DJ, Functional Restoration of Adults and Children with Upper Extremity Amputation, Demos Medical Publishing, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu