Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROTEZDE ÖZEL KONULAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Zeliha Candan ALGUN, Doç.Dr. Esra ATILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Protezde farklı ve güncel tedavi yöntemleri ve kullanımlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Protezde Özel Konulara Giriş,Konjenital Anomaliler ve Protez Uygulamaları,Çoğul Ortopedik Problemi Olan Amputelerde Protez Uygulamaları,Nörolojik Problemli Amputelerde Protez Uygulamaları,Sistematik Problemi Olan Amputelerde Protez Uygulamaları,Amputelerde Değerlendirme,Alt Ekstremite Protez Eğitimi,Üst Ekstremite Protez Eğitimi,Diyabetik Ayak ve Protez Kullanmada Yardımcı Araç ve Gereçler,Amputelerde Patolojik Yürüyüş,Amputelerde Psikiyatrik Durumlarda Genel Yaklaşım,Protez Performansı İçin Fonksiyonel Değerlendirmeler,Güncel Kaynak Taraması,Güncel Kaynak Taraması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Konjenital anomalilerde ve çoğul ortopedik problemi olan amputelerde proteze karar verir. 1, 15, 18, 3 A
Nörolojik ve sistematik problemi olan hastalara uygun protezi tasarlar ve uygular. 1, 15, 18, 3 A
Amputelerde patolojik yürüyüşü değerlendirir. 1, 15, 18, 3 A
Protez kullanmada yardımcı araç ve gereçlere karar verir. 1, 15, 18, 3 A
Protez performansı için gerekli olan fonksiyonel değerlendirmeleri bilir. 1, 15, 18, 3 A
Teknolojik ve güncel protezleri araştırır. 1, 15, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Protezde Özel Konulara Giriş kaynak 4 bölüm 2, kaynak 5 bölüm 8
2 Konjenital Anomaliler ve Protez Uygulamaları kaynak 4 bölüm 2, kaynak 5 bölüm 8
3 Çoğul Ortopedik Problemi Olan Amputelerde Protez Uygulamaları Kaynak 2 Bölüm 4
4 Nörolojik Problemli Amputelerde Protez Uygulamaları kaynak 2 bölüm 5
5 Sistematik Problemi Olan Amputelerde Protez Uygulamaları kaynak 3 bölüm 3, kaynak 5 bölüm 13
6 Amputelerde Değerlendirme kaynak 3 bölüm 1 , kaynak 5 bölüm 13
7 Alt Ekstremite Protez Eğitimi kaynak 5 bölüm 2
8 Üst Ekstremite Protez Eğitimi Kaynak 1 bölüm 10, kaynak 5 bölüm 12
9 Diyabetik Ayak ve Protez Kullanmada Yardımcı Araç ve Gereçler Kaynak 6 Bölüm 4
10 Amputelerde Patolojik Yürüyüş kaynak 7 bölüm 14 , kaynak 5 bölüm 15
11 Amputelerde Psikiyatrik Durumlarda Genel Yaklaşım Kaynak 2 Bölüm 4
12 Protez Performansı İçin Fonksiyonel Değerlendirmeler kaynak 6 bölüm 6
13 Güncel Kaynak Taraması
14 Güncel Kaynak Taraması
Kaynaklar
Ders notları öğrenciye verilecektir.
1) Powered Upper Limb Prostheses Control, Implementation and Clinical Application. Muzumdar A. (2004) 2)Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spinal. Seymour R. (2002) 3)Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. Lusardi M, Nielsen C. (2006, 2. edition) 4)Atlas of Amputations and Limb Deficiencies: Surgical, Prosthetic and Rehabilitation Principles. Smith DG, Michael JW, Bowker JH. (2006, 3. edition) chapter 2 5)Protezler. Erbahçeci F, Şener G. (2015, 3. baskı) 6)AAOS Atlas of Orthoses and Assistive Devices. Gottschalk F. (2013) 7) Lower Limb Prosthetics and Ortthotics Clinical Concepts.Edelstein J, Moroz A. (2011)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu